Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

UrgoTul Ag

Veelgestelde vragen over het product

Wat is UrgoTul Ag?

UrgoTul Ag is een antibacteriële contactlaag met TLC-Ag, bestaand uit een plooibare polyester gaas, geïmpregneerd met vettige bestanddelen, hydrocolloïd en zilverdeeltjes.

Hoe werkt UrgoTul Ag ?

Wanneer de TLC-Ag van de UrgoTul Ag in contact komt met wondvocht, vormt deze een gel en wordt hiermee een vochtige wondomgeving gecreeërd die de genezing bevordert. Dit zorgt ervoor dat de dressing niet vastplakt en zonder pijn vervangen kan worden.

Wanneer de zilverzouten worden afgebroken wanneer deze in contact komen met het wondvocht, zal UrgoTul Ag doorlopend een bactericide concentratie van zilverionen vrijgeven.

Wordt er zilver vrijgegeven in het wondbed om bacteriën te doden of worden de bacteriën gedood als ze in contact komen met de dressing?

TLC Ag bevat zilversulfaat, waarvan het anti-bacteriële effect alleen wordt geactiveerd in contact met wondvocht. De TLC vormt een gel en het zilversulfaat wordt omgevormd tot zilverionen en SO42. Deze Ag+ ionen blijven in de lipide-colloïde gel en worden niet vrijgegeven in het wondbed.

Welke hoeveelheid zilver is er nodig om pathogenen te doden?

Dat hangt af van het type pathogeen. De hoeveelheid zilver in de TLC-gel is desalniettemin groter dan wat nodig is 99.99% van de pathogenen te doden.  (volgens een in vitro studie: 7 dagen – 8 geteste bacterien)

Komt er zilver in het bloed?

TLC Ag bevat zilversulfaat, waarvan het anti-bacteriële effect alleen wordt geactiveerd in contact met wondvocht. De TLC vormt een gel en het zilversulfaat wordt omgevormd tot zilverionen en SO42.
Deze Ag+ ionen blijven in de lipido-colloïde gel. Hun antibacteriële activiteit blijft op het wondoppervlak en wordt niet vrijgegeven in het wondbed, en nog veel minder op systemisch niveau.

Verwijderen zilverdressings biofilm?

Ja. TLC-Ag dressings zijn bewezen effectief op biofilm. Dit werd aangetoond in een in vitro studie die werd uitgevoerd op de biofilm van Staphylococcus aureus en Pseudomonas aeruginosa. Na een dag van contact met een TLC-Ag dressing, werd respectievelijk 99.97% en 99.98% van de biofilms verrwijderd.

De hoeveelheid zilver in TLC-Ag producten is laag. Zijn ze net zo effectief als andere zilverdressings? Moet ik deze vaker verwisselen?

In de TLC Ag dressings hebben de Ag+ ionen een bactericide effect met een hoeveelheid zilver die voldoende is om effectief te zijn op de meest resistente pathogenen, tot aan 7 dagen (in vitro).

Andere dressings kunnen meer zilver nodig hebben aangezien hun werkingsmechanisme anders is. Deze dressings laten snel zilver vrij en hebben een grotere hoeveelheid nodig om effectief te zijn in de loop van de tijd. Dit kan betekenen dat ze minder effectief zijn.

Tegen welke pathogenen zijn TLC-Ag dressings effectief?

Het werkingsmechanisme van Ag ionen is effectief tegen een breed bereik aan verschillende pathogenen. Er zijn test uitgevoerd op resistente pathogenen, waarmee de werkzaamheid van TLC-Ag is bewezen.

TLC-Ag heeft een aangetoonde antibacteriële werking tot aan 7 dagen op:

 • Methicilline-Resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
 • Vancomycine-Resistente Enterococcus faecalis
 • Staphylococcus aureus
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Streptococcus pyogenes
 • Escherichia coli
 • Candida albicans

Veelgestelde vragen betreffende indicaties

Wanneer moet ik UrgoTul Ag inzetten?

UrgoTul Ag is geindiceerd voor behandeling van laag-exsuderende wonden met tekenen van locale infectie.

Kan ik UrgoTul Ag gebruiken om fibrineus beslag te verwijderen?

Ja, dit kan. UrgoClean Ag is echter de aanbevolen behandeling voor het verwijderen van fibrineus beslag.

Kan ik UrgoTul Ag gebruiken in combinatie met een gel?

Ja, het kan worden gecombineerd met een hydrogel.

Wat zijn de contra-indicaties voor UrgoTul Ag?

UrgoTul Ag mag niet worden gebruikt als er  een bekende gevoeligheid voor zilver aanwezig is. Niet gebruiken bij patienten die een Magnetic Resonance Imaging (MRI) onderzoek ondergaan.

Zijn er bijwerkingen beschreven in relatie tot het zilver (Ag) in de TLC-Ag producten?

TLC Ag bevat zilversulfaat. Het antibacteriële effect hiervan wordt alleen geactiveerd in contact met wondvocht. Deze Ag+ ionen blijven in de  lipido-colloïde gel en worden niet vrijgegeven in het wondbed, waarmee argyrisme (zilververgiftiging) en systemische toxiciteit worden voorkomen.

Kan ik TLC-Ag producten bij kinderen inzetten?

Hier zijn geen klinische onderzoeken naar uitgevoerd. TLC Ag wordt echter breed ingezet voor de behandeling van traumatische wonden en brandwonden bij kinderen van de leeftijd van 1 jaar.

Veelgestelde vragen betreffende het gebruik

UrgoTul Ag kan aan handschoenen blijven plakken. Hoe kan ik dit voorkomen?

Het wordt aanbevolen om de handschoenen met zoutoplossing te bevochtigen en om de beschermfolie te gebruiken om het aanbrengen te vergemakkelijken.

Kan ik UrgoTul Ag gebruiken in combinatie met een andere dressing (zoals UrgoClean)?

Ja.

Kan ik UrgoTul Ag gebruiken in combinatie met compressie?

Ja.

Kan ik UrgoTul Ag op maat knippen?

Ja.

Hoe fixeer ik UrgoTul Ag?

Bedek UrgoTul Ag met een secundaire dressing die geschikt is voor de lokatie en de hoeveelheid exsudaat. Fixeer de dressing met een geschikt verband, fixatietape of breng een compressiezwachtel aan, indien voorgeschreven.

Hoe lang kan ik de dressing laten zitten?

Het wordt aanbevolen de dressing maximaal 4 weken te gebruiken, dankzij de goede werkzaamheid van TLC-Ag op de meeste pathogenen.
De dressing moet iedere 1-3 dagen vervangen worden, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat.

Kan ik de contactlaag laten zitten en alleen de secundaire dressing vervangen?

De contactlaag mag in contact blijven met de wond gedurende 1-3 dagen. Indien noodzakelijk kan de secundaire dressing vaker vervangen worden om het exsudaat te beheersen.

Wanneer moet ik stoppen met een zilverdressing en terugschakelen naar een neutrale dressing?

Het wordt aanbevolen de dressing maximaal 4 weken te gebruiken, dankzij de goede werkzaamheid van TLC-Ag op de meeste pathogenen. Als de wond zich goed ontwikkelt voor het einde van de behandeling van 4 weken, dan kunt u terugschakelen naar een neutrale dressing.

Veelgestelde vragen betreffende het bewijs

Welk bewijs heeft u betreffende TLC-Ag?

UrgoTul Ag is de enige zilverdressing die bewezen effectief is op wonden met tekenen van lokale infectie. De klinische studie liet zien dat het gebruik van  UrgoTul Ag gedurende 4 weken, gevolgd door een neutral dressing, de grootte van de wond sneller verminderde dan bij het gebruik van een neutrale dressing alleen (UrgoTul).

Waarom vergeleken jullie je zilverdressing met een neutrale dressing, in plaats van met een andere zilverdressing?

TLC-Ag werd vergeleken met de TLC, om zo de echte effectiviteit van zilver aan te tonen.

UrgoCell Silver

Product

Wat is UrgoCell Silver?

UrgoCell Silver is een antibacterieel schuimverband met TLC-Ag
, bestaande uit:

 • een plooibaar polyestergaas geïmpregneerd met vaselinedeeltjes, hydrocolloïde deeltjes en zilverdeeltjes
 • een absorberend verband van polyurethaanschuim
 • een non-woven, semipermeabele toplaag van polyurethaan.

Hoe werkt UrgoCell Silver?

In contact met wondexsudaat vormt UrgoCell Silver een gel en creëert het een vochtig milieu dat genezing bevordert. Terwijl het zilverzout ioniseert in contact met het wondexsudaat, fungeert UrgoCell Silver als reservoir waaruit tijdens contact met de wond voortdurend een bactericide concentratie zilverionen vrijkomt.

Wordt er zilver afgegeven in het wondbed zodat bacteriën aldaar worden gedood, of worden bacteriën gedood in contact met het verband?

Urgocell-Silver bevat zilversulfaat, waarvan de antibacteriële werking pas ontstaat wanneer het TLC bij contact met wondexsudaat een gel vormt en het zilversulfaat ioniseert tot zilverionen en SO42-.
Deze Ag+-ionen verlaten de lipido-colloïde gel niet, zodat hun antibacteriële werking gelokaliseerd blijft op het wondoppervlak en zich niet uitbreidt naar het wondbed.

Hoeveel zilver is nodig om pathogenen te doden?

Dit is afhankelijk van het pathogeen. De hoeveelheid zilver in de Urgocell Silver is echter meer dan genoeg om 99,99% van het pathogeen te doden.
(volgens een in-vitro-onderzoek: 7 dagen – 8 geteste bacteriën)

Komt er zilver in de bloedbaan?

Urgocell Silver bevat zilversulfaat, waarvan de antibacteriële werking pas ontstaat wanneer het TLC bij contact met wondexsudaat een gel vormt en het zilversulfaat ioniseert tot zilverionen en SO42-.
Deze Ag+-ionen verlaten de lipido-colloïde gel niet, zodat hun antibacteriële werking gelokaliseerd blijft op het wondoppervlak en zich niet uitbreidt naar het wondbed, en in nog mindere mate systemisch wordt verspreid.

Verwijdert zilververband biofilms?

Ja. Het is bewezen dat Urgocell Silver-verband een effectieve werking op biofilms heeft. Dit werd aangetoond in een in-vitro-onderzoek uitgevoerd met biofilms van Staphylococcus aureus en Pseudomonas aeruginosa. Na een dag in contact met een TLC-Ag-verband, was respectievelijk 99,97% en 99,98% van de biofilm verwijderd.

De hoeveelheid zilver in Urgocell Silver producten is klein. Zijn ze wel net zo effectief als andere zilververbanden?
Dienen Urgocell Silver verbanden vaker gewisseld te worden?

In Urgocell Silver hebben de Ag+-ionen een bactericide effect en is de hoeveelheid zilver voldoende om effectief te zijn tegen de meest resistente pathogenen, tot 7 dagen lang (in vitro).
Het verband moet om de 1 tot 3 dagen worden vervangen, afhankelijk van de klinische toestand.

Andere verbanden moeten meer zilver bevatten om effectief te zijn, omdat hun werkingsmechanisme anders is. Ze geven snel zilver vrij en daarom moeten ze meer zilver bevatten om langere tijd doeltreffend te blijven. Dit houdt een risico op verminderde effectiviteit in.

Tegen welke pathogenen is Urgocell Silver effectief?

Ag-ionen zijn door hun werkingsmechanisme effectief tegen een grote verscheidenheid van pathogenen. Er zijn zelfs tests met resistente pathogenen uitgevoerd, die de werkzaamheid van TLC-Ag hebben bewezen.

Het is aangetoond dat Urgocell Silver een tot 7 dagen aanhoudende antibacteriële werking heeft tegen b.v.:

 • Meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA)
 • Vancomycin-Resistant Enterococcus faecalis
 • Staphylococcus aureus
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Streptococcus pyogenes
 • Escherichia coli
 • Candida albicans

Indicaties

Wanneer kan ik UrgoCell Silver gebruiken?

UrgoCell Silver is geïndiceerd voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende wonden met tekenen van lokale infectie.

Kan UrgoCell Silver tijdens de reinigingsfase worden gebruikent?

Ja, maar UrgoClean is de aanbevolen behandeling voor wondreiniging.

Kan UrgoCell Silver samen met een gel worden gebruikt?

Ja, UrgoCell silver kan gecombineerd worden met een hydrogel.

Wat zijn de contra-indicaties van UrgoCell Silver?

UrgoCell Silver mag niet worden gebruikt bij bekende gevoeligheid voor zilver.
Niet gebruiken bij patiënten die magnetic resonance imaging(MRI)-onderzoek ondergaan.

Zijn er bijwerkingen die gerelateerd zijn aan het zilver in de TLC Silver producten?

Urgocell Silver bevat zilversulfaat, waarvan de antibacteriële werking pas ontstaat wanneer het TLC bij contact met wondexsudaat een gel vormt en het zilversulfaat ioniseert tot zilverionen en SO42-.
Deze Ag+-ionen verlaten de lipido-colloïde gel niet, zodat hun antibacteriële werking gelokaliseerd blijft op het wondoppervlak en zich niet uitbreidt naar het wondbed.

Urgocell heeft enkel een antibacteriële werking bij contact met het wondbed. In TLC-Silver-verband hebben de Ag+-ionen een bactericide effect en is de hoeveelheid zilver voldoende om effectief te zijn tegen de meest resistente pathogenen, tot 7 dagen lang.

Doordat Ag+-ionen niet systemisch worden afgegeven, zijn er geen bijwerkingen zoals argyrie of systemische toxiciteit.
Andere zilververbanden bevatten een grotere hoeveelheid zilver. Bovendien worden de zilverionen niet vastgehouden in de gel, waardoor er een groter risico is op systemische afgifte met argyrie als mogelijk gevolg.

Kunnen UrgoCell Silver producten bij kinderen worden gebruikt?

Urgocell Silver wordt algemeen gebruikt voor de behandeling van traumatische wonden en brandwonden bij kinderen vanaf één jaar.

Gebruik

UrgoCell Silver kan aan handschoenen plakken. Hoe kan dit voorkomen worden?

Geadviseerd wordt de handschoenen te bevochtigen met een fysiologische zoutoplossing en de beschermstroken te gebruiken om het aanbrengen te vergemakkelijken.

Kan UrgoCell Silver onder compressie worden gebruikt?

Ja, UrgoCell Silver kan onder compressie worden gebruikt.

cutting-dressing-guide

Handleiding knippen

Kan UrgoCell Silver op maat worden geknipt?

Ja, UrgoCell Silver kan op maat worden geknipt met een steriele schaar.

Hoe kan UrgoCell Silver worden gefixeerd?

Fixeer het verband met een geschikte zwachtel of fixatietape, of leg een compressiezwachtel aan als dat is voorgeschreven.

Hoe lang moet het verband op zijn plaats worden gelaten?

Vanwege de goede werkzaamheid van Urgocell Silver tegen de meeste pathogenen, wordt geadviseerd het verband maximaal vier weken toe te passen.
Het moet om de 1 tot 3 dagen worden vernieuwd, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat.

Wanneer moet ik stoppen met het gebruik van Urgocell Silver en weer een neutraal verband gaan gebruiken?

Vanwege de goede werkzaamheid van Urgocell Silver tegen de meeste pathogenen, wordt geadviseerd het verband maximaal vier weken toe te passen.
Als de wond zich goed ontwikkelt voordat de 4 behandelweken om zijn, kunt u overgaan op een neutraal verband.

Bewijs

Welke bewijzen zijn er voor Urgocell Silver?

Urgocell Silver is het enige zilververband waarvan is aangetoond dat het effectief is op wonden met tekenen van kritische kolonisatie. Uit het onderzoek bleek dat wanneer 4 weken lang Urgocell Silver en vervolgens een neutraal verband (UrgoTul) werd gebruikt, de grootte van het wondgebied sneller afnam dan wanneer alleen een neutraal verband werd gebruikt.

Waarom werd dit zilververband met een neutraal verband vergeleken, en niet met een ander zilververband?

Urgocell Silver verband werd vergeleken met het neutrale TLC-verband, om de werkelijke effectiviteit van zilver te laten zien.

UrgoClean Ag

Product

Wat is UrgoClean Ag?

UrgoClean Ag is een hydro-reinigend vezelverband met een groot absorberend en reinigend vermogen en voorzien van een licht klevendee lipido-colloïde (TLC) laag geïmpregneerd met zilver om locale infecties tegen te gaan.

Hoe werkt UrgoClean Ag?

In contact met exsudaat geleerd de TLC-Ag matrix en komen Ag+ ionen vrij die een antimicrobiële werking hebben. De poly-absorberende vezels ontregelen de bacteriële biofilm die vaak op het wondbed gevormd wordt. In contact met het wondexsudaat absorberen en onttrekken de poly-absorberende vezels overmatig wondvocht. De poly-absorberende vezels absorberen exsudaaat, debris en bacteriën, waardoor een schone wond wordt gecreëerd.

Hoe verhoudt de absorptiecapaciteit van UrgoClean Ag zich tot die van andere verbanden?

UrgoClean Ag absorbeert 1785 g/m², meer dan hydrofiberverband (Aquacel Ag).

Waardoor is UrgoClean Ag effectief in het reinigen van wonden?

De hydro-reinigende vezels van UrgoClean Ag hebben een hoge absorptiecapaciteit. De polymerisatiegraad en het carboxylaatgehalte bepalen de absorberende en gelvormende eigenschappen die het verband geschikt maken voor de specifieke problemen van wonden met afstervend weefsel.

Waardoor kan de UrgoClean Ag in één stuk verwijderd worden?

De hydro-reinigende vezels van UrgoClean Ag hebben een uiterst trekvaste acrylkern, waardoor de vezels goed intact blijven tijdens verwijdering, zelfs na gelvorming in contact met de wond.

Wat is het verschil tussen tussen hydro-reinigende vezels en hydrofibers?

Hydrofibers zijn hydrocolloïde vezels die een gel vormen, een vochtige omgeving handhaven en exsudaat absorberen.

Hydro-reinigende vezels hebben deze functies ook, maar kunnen in één stuk worden verwijderd en bevorderen bovendien de wondreiniging.

Wat is het nut van de lichte kleeflaag?

Dankzij de lichte kleeflaag is UrgoClean Ag zeer plooibaar en flexibel, waardoor het goed aansluit op het wondbed. Hierdoor wordt de genezing bevorderd en blijft UrgoClean na plaatsing goed op zijn plaats, wat helpt bij de verbandwisseling.

Indicaties

Wanneer kan UrgoClean Ag worden gebruikt?

UrgoClean Ag is geïndiceerd voor oppervlakkige exsuderende wonden met debris en locale infectieverschijnselen (beenulcera, decubitus, diabetische voetulcera, brandwonden, schaafwonden, traumatische wonden, postoperatieve wonden en oncologische wonden

Kan UrgoClean Ag tijdens het granulatiestadium worden gebruikt?

Ja, UrgoClean Ag kan tijdens het granulatiestadium worden gebruikt. Als het echter om een chronische wond gaat, is UrgoStart de perfecte vervolgbehandeling na UrgoClean Ag om wondgenezing te versnellen.

Kan UrgoClean Ag op droge wonden worden gebruikt?

In het geval van zwarte necrose moet de wond eerst gedebrideerd worden voordat UrgoClean Ag wordt gebruikt. Een droge wond dient eerst met een fysiologische zoutoplossing te worden bevochtigd voordat UrgoClean Ag wordt aangebracht.

Kan UrgoClean Ag samen met een gel worden gebruikt?

Ja, het kan gecombineerd worden met een hydrogel.

Wat zijn de contra-indicaties vanUrgoClean Ag?

- Bekende overgevoeligheid van zilver.

- UrgoClean Ag niet gebruiken als een chirurgische wondverband voor sterk bloedende wonden.

- Gebruik UrgoClean Ag niet in combinatie met antiseptica op basis van organisch kwik:  (Mercryl Lauryl®, Dermachrome®, Merfene®) of hexamidine (Hexomédine®), en waterstofperoxide.

- Verband verwijderen bij patiënten die een MRI moeten ondergaan.

Gebruik

UrgoClean Ag kan aan handschoenen plakken. Hoe kan dit voorkomen worden?

Geadviseerd wordt de beschermstroken te gebruiken om het aanbrengen te vergemakkelijken.

Welke kant van UrgoClean Ag dient op de wond te worden aangebracht?

Breng de licht klevende kant aan op de wond.

cutting-dressing-guide

 

Kan UrgoClean Ag op maat worden geknipt?

Ja, UrgoClean Ag kan op maat geknipt worden met een steriele schaar.

Hoe kan UrgoClean Ag worden gefixeerd?

UrgoClean Ag kan worden afgedekt met een secundair verband dat geschikt is voor de plaats van de wond en de hoeveelheid wondexsudaat. Fixeer het verband met een geschikte zwachtel of fixatietape, of leg een compressiezwachtel aan indien voorgeschreven.

Kan UrgoClean Ag onder compressie worden gebruikt?

Ja. UrgoClean Ag heeft een groot vermogen om exsudaat vast te houden, zelfs onder compressie.

Wanneer dient een UrgoClean Ag verband te worden vervangen?

UrgoClean Ag moet tijdens de reinigingsfase om de 1 tot 2 dagen worden vervangen, en daarna zo vaak als nodig is (op zijn minst om de 7 dagen), afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de klinische toestand van de wond.

Hoe komt het dat de wond groter wordt na behandeling met UrgoClean Ag?

De wond kan groter lijken na behandeling met UrgoClean Ag. Dit komt door het reinigingsproces en de verwijdering van débris uit de wond.

UrgoClean Rope

Product

Wat is UrgoClean Rope?

UrgoClean Rope is een nieuw type hydro-reinigend vezelverband met een groot absorberend en reinigend vermogen.

Hoe werkt UrgoClean Rope?

In contact met exsudaat vormen de hydro-reinigende polyacrylaatvezels een gel. Ze geleren en binden aan de resten van afstervend weefsel, die hierdoor worden geabsorbeerd en afgevoerd, wat bijdraagt aan hun eliminatie (autolytisch debridement). Deze gelvorming zorgt voor de handhaving van een vochtig wondmilieu, wat de genezing van gereinigde gebieden bevordert, en voorkomt bovendien laterale diffusie doordat exsudaat wordt vastgehouden.

Hoe verhoudt de absorptiecapaciteit van UrgoClean Rope zich tot die van andere verbanden?

UrgoClean Rope absorbeert 20 g/verband, meer dan hydrovezeltamponstreng (Aquacel Rope: 15 g/verband).

Waardoor is UrgoClean Rope effectief in het reinigen van wonden?

De hydro-reinigende vezels van UrgoClean Rope hebben een hoge absorptiecapaciteit. De polymerisatiegraad en het carboxylaatgehalte bepalen de absorberende en gelvormende eigenschappen die het verband geschikt maken voor de specifieke problemen van wonden met afstervend weefsel.

Waardoor kan de UrgoClean Rope in één stuk verwijderd worden?

De hydro-reinigende vezels van UrgoClean Rope hebben een uiterst trekvaste acrylkern, waardoor de vezels goed intact blijven tijdens verwijdering, zelfs na gelvorming in contact met de wond.

Wat is het verschil tussen hydro-reinigende vezels en hydrofibers?

Hydrofibers zijn hydrocolloïde vezels die een gel vormen, een vochtige omgeving handhaven en exsudaat absorberen.
Hydro-reinigende vezels hebben deze functies ook, maar kunnen in één stuk worden verwijderd en bevorderen bovendien de wondreiniging.

Waarom maakt de UrgoClean Rope geen gebruik van de TLC-matrix?

Één van de eigenschappen van de TLC-matrix is dat deze zacht aan de wond hecht. De tamponstreng is ontwikkeld zonder de licht klevende TLC om het aanbrengen in diepe wonden te vergemakkelijken.

Zijn de vezels resorbeerbaar en biologisch afbreekbaar?

Nee, UrgoClean rope is niet resorbeerbaar en biologisch afbreekbaar

Indicaties

Wanneer kan de UrgoClean Rope gebruikt worden?

UrgoClean Rope is geïndiceerd voor de reinigingsfase van exsuderende diepe en cavitaire wonden, chronische wonden (beenulcera, drukulcera, diabetische voetulcera), acute (traumatische), postoperatieve en oncologische wonden.

Kan de UrgoClean Rope tijdens het granulatiestadium worden gebruikt?

Ja, de UrgoClean Rope kan tijdens het granulatiestadium worden gebruikt.

Kan de UrgoClean Rope op droge wonden worden gebruikt?

In het geval van zwarte necrose moet de wond eerst gedebrideerd worden, voordat UrgoClean Rope wordt gebruikt. Een droge wond dient eerst met fysiologische zoutoplossing te worden bevochtigd voordat UrgoClean Rope wordt aangebracht.

Kan de UrgoClean Rope op geïnfecteerde wonden worden gebruikt?

Dankzij de niet-occlusieve aard van dit verband kan UrgoClean Rope onder nauwlettend medisch toezicht op gekoloniseerde wonden worden gebruikt.

UrgoClean Rope houdt bacteriën vast. Betekent dit dat het antibacterieel is?

Nee.UrgoClean Rope bevat geen toegevoegd zilver en is geen antibacterieel verband, maar door zijn grote absorptievermogen is UrgoClean Rope in staat om bacteriën uit gekoloniseerde wonden vast te houden. In het geval van een geïnfecteerde wond moet echter een antibacterieel verband worden gebruikt.

Kan de UrgoClean Rope samen met een gel worden gebruikt?

Ja, het kan gecombineerd worden met een hydrogel.

Wat zijn de contra-indicaties van UrgoClean Rope?

 • Antiseptica op basis van organisch kwik (Mercryl Lauryl®, Dermachrome®, Merfene®) of hexamidine (Hexomédine®), en waterstofperoxide.
 • Niet gebruiken in fistelwonden met een diameter kleiner dan die van de sonde.
 • Niet gebruiken op droge wonden.
 • Niet gebruiken als chirurgische vulling (niet-resorbeerbare tampon).
 • Niet endonasaal gebruiken bij een neusbijholteoperatie.

Gebruik

Kan de UrgoClean Rope worden geknipt?

Ja, de UrgoClean Rope kan op maat geknipt worden met een steriele schaar.

Wanneer moet UrgoClean Rope worden vervangen?

UrgoClean Rope moet tijdens de reinigingsfase om de 1 tot 2 dagen worden vervangen. Daarna zo vaak als nodig is, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de klinische toestand van de wond.

Hoe komt het dat de wond groter wordt na behandeling met UrgoClean Rope?

De wond kan groter lijken na behandeling met UrgoClean Rope. Dit komt door het reinigingsproces en de verwijdering van débris uit de wond.

Waarvoor is de sonde bedoeld?

De sonde dient als hulpmiddel bij het aanbrengen van de tamponstreng in een diepe wond.
Dankzij een schaalverdeling in cm wordt de sonde ook gebruikt om de diepte van de wond te bepalen.

Hoe moet de sonde worden gebruikt?

Breng UrgoClean Rope direct in de diepe wond aan. Gebruik de sonde om inbrenging van de tamponstreng in de holte te vergemakkelijken. De diepte van de wond kan op de schaalverdeling in cm worden afgelezen.

Kan deze deze tamponstreng in combinatie met compressen worden gebruikt?

UrgoClean Rope moet worden afgedekt met een secundair verband dat geschikt is voor de plaats en mate van exsudatie van de wond.

Kunnen er meerdere UrgoClean ropes worden gebruikt in een wond?

Als de wond erg diep of groot is, kunnen meerdere tamponstrengen worden ingebracht. Zorg dat de tamponstrengen nog zichtbaar en toegankelijk zijn, zodat ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

UrgoClean

Product

Wat is UrgoClean?

UrgoClean Pad is een nieuw type hydro-reinigend vezelverband met een groot absorberend en reinigend vermogen en voorzien van een licht klevendee lipido-colloïde (TLC) laag.

Hoe werkt UrgoClean?

In contact met exsudaat vormen de hydro-reinigende polyacrylaatvezels een gel. Ze zwellen en binden aan de resten van afstervend weefsel, die hierdoor worden geabsorbeerd en afgevoerd, wat bijdraagt aan hun eliminatie (autolytisch debridement). Deze gelvorming zorgt voor de handhaving van een vochtig wondmilieu, wat de genezing van gereinigde gebieden bevordert, en voorkomt bovendien laterale diffusie doordat exsudaat wordt vastgehouden.

Hoe verhoudt de absorptiecapaciteit van UrgoClean zich tot die van andere verbanden?

UrgoClean absorbeert 1700 g/m², evenveel als hydrofiberverband (Aquacel).

Waardoor is UrgoClean effectief in het reinigen van wonden?

De hydro-reinigende vezels van UrgoClean hebben een hoge absorptiecapaciteit. De polymerisatiegraad en het carboxylaatgehalte bepalen de absorberende en gelvormende eigenschappen die het verband geschikt maken voor de specifieke problemen van wonden met afstervend weefsel.

Waardoor kan de UrgoClean in één stuk verwijderd worden?

De hydro-reinigende vezels van UrgoClean hebben een uiterst trekvaste acrylkern, waardoor de vezels goed intact blijven tijdens verwijdering, zelfs na gelvorming in contact met de wond.

Wat is het verschil tussen tussen hydro-reinigende vezels en hydrofibers?

Hydrofibers zijn hydrocolloïde vezels die een gel vormen, een vochtige omgeving handhaven en exsudaat absorberen.

Hydro-reinigende vezels hebben deze functies ook, maar kunnen in één stuk worden verwijderd en bevorderen bovendien de wondreiniging.

Wat is het nut van de lichte kleeflaag?

Dankzij de lichte kleeflaag is UrgoClean zeer plooibaar en flexibel, waardoor het goed aansluit op het wondbed. Hierdoor wordt de genezing bevorderd en blijft UrgoClean na plaatsing goed op zijn plaats, wat helpt bij de verbandwisseling.

Indicaties

Wanneer kan UrgoClean worden gebruikt?

UrgoClean Pad is geïndiceerd voor exsuderende wonden met afstervend weefsel (beenulcera, decubitus, diabetische voetulcera, brandwonden, schaafwonden, traumatische wonden, postoperatieve wonden en oncologische wonden

Kan UrgoClean tijdens het granulatiestadium worden gebruikt?

Ja, UrgoClean kan tijdens het granulatiestadium worden gebruikt. Als het echter om een chronische wond gaat, is UrgoStart de perfecte vervolgbehandeling na UrgoClean om wondgenezing te versnellen.

Kan UrgoClean op droge wonden worden gebruikt?

In het geval van zwarte necrose moet de wond eerst gedebrideerd worden voordat UrgoClean wordt gebruikt. Een droge wond dient eerst met een fysiologische zoutoplossing te worden bevochtigd voordat UrgoClean wordt aangebracht.

Kan UrgoClean op geïnfecteerde wonden worden gebruikt?

Dankzij de niet-occlusieve aard van dit verband kan UrgoClean onder nauwlettend medisch toezicht op gekoloniseerde wonden worden gebruikt.

UrgoClean houdt bacteriën vast. Betekent dit dat het antibacterieel is?

Nee. UrgoClean bevat geen toegevoegd zilver en is geen antibacterieel verband, maar door zijn grote absorptievermogen is UrgoClean in staat om bacteriën uit gekoloniseerde wonden vast te houden. In het geval van een geïnfecteerde wond moet echter een antibacterieel verband worden gebruikt.

Kan UrgoClean samen met een gel worden gebruikt?

Ja, het kan gecombineerd worden met een hydrogel.

Wat zijn de contra-indicaties vanUrgoClean?

Antiseptica op basis van organisch kwik (Mercryl Lauryl®, Dermachrome®, Merfene®) of hexamidine (Hexomédine®), en waterstofperoxide.

Gebruik

UrgoClean kan aan handschoenen plakken. Hoe kan dit voorkomen worden?

Geadviseerd wordt de beschermstroken te gebruiken om het aanbrengen te vergemakkelijken.

Welke kant van UrgoClean dient op de wond te worden aangebracht?

Breng de licht klevende kant aan op de wond.

cutting-dressing-guide

 

Kan UrgoClean op maat worden geknipt?

Ja, UrgoClean kan op maat geknipt worden met een steriele schaar.

Hoe kan UrgoClean worden gefixeerd?

UrgoClean Pad kan worden afgedekt met een secundair verband dat geschikt is voor de plaats van de wond en de hoeveelheid wondexsudaat. Fixeer het verband met een geschikte zwachtel of fixatietape, of leg een compressiezwachtel aan indien voorgeschreven.

Kan UrgoClean onder compressie worden gebruikt?

Ja. UrgoClean heeft een groot vermogen om exsudaat vast te houden, zelfs onder compressie.

Wanneer dient een UrgoClean verband te worden vervangen?

UrgoClean moet tijdens de reinigingsfase om de 1 tot 2 dagen worden vervangen, en daarna zo vaak als nodig is (op zijn minst om de 7 dagen), afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de klinische toestand van de wond.

Hoe komt het dat de wond groter wordt na behandeling met UrgoClean?

De wond kan groter lijken na behandeling met UrgoClean. Dit komt door het reinigingsproces en de verwijdering van débris uit de wond.

UrgoStart Tul

Product

Wat is UrgoStart Tul?

UrgoStart Tul is een ultraflexibele contactlaag met TLC-NOSF.

Hoe werkt UrgoStart Tul?

In contact met wondexsudaat remt NOSF de activiteit van proteasen die in overvloed aanwezig zijn in chronische wonden, waardoor het wondevenwicht wordt hersteld en snellere genezing wordt bevorderd. TLC creëert een vochtig milieu, stimuleert fibroblastproliferatie, voorkomt verkleving met de wond en zorgt voor pijnloze verbandwisseling.

Wat maakt Urgostart Tul kosteneffectief?

Door de genezing te versnellen verkort UrgoStart Tul de totale behandelingstijd, en daarmee het aantal bezoeken van een verpleegkundige en de daaraan verbonden kosten.

Indicaties

Wanneer kan UrgoStart Tul worden gebruikt?

UrgoStart Tul is geïndiceerd voor niet tot licht exsuderende chronische wonden (beenulcera, decubitus, diabetische voetulcera, langbestaande acute wonden).

Door zijn flexibiliteit en grote plooibaarheid is UrgoStart Tul speciaal geschikt voor het bekleden van diepe wonden en wonden op lastige plaatsen, en voor het opzuigen van vocht uit diepe wonden.

Kan UrgoStart Tul tijdens het epithelisatiestadium worden gebruikt?

Ja, UrgoStart Tul kan tijdens het epithelosatiestadium worden gebruikt.

Kan UrgoStart Tul in de reinigingsfase worden gebruikt?

Voor wondreiniging wordt UrgoClean aanbevolen als de beste optie.

Kan UrgoStart Tul op geïnfecteerde wonden gebruiken?

In het geval van een geïnfecteerde wond moet vóór het gebruik van UrgoStart Tul een antibacterieel verband worden gebruikt.

Wat zijn de contra-indicaties van UrgoStart tul?

Om een optimale behandeling niet te vertragen is UrgoStart Contact gecontra-indiceerd voor wonden zoals oncologische wonden of fistelwonden waaronder zich een diep abces kan bevinden.

Gebruik

UrgoStart Tul kan aan handschoenen plakken. Hoe voorkom ik dit?

Geadviseerd wordt de handschoenen te bevochtigen met een fysiologische zoutoplossing en de beschermstroken te gebruiken om het aanbrengen te vergemakkelijken.

cutting-dressing-guide

Handleiding knippen

Kan UrgoStart Tul op maat worden geknipt?

Ja, UrgoStart Tul kan op maat worden geknipt met een steriele schaar.

Hoe kan UrgoStart Tul worden gefixeerd?

Dek UrgoStart Tul af met een secundair verband dat geschikt is voor de plaats van de wond en de hoeveelheid wondexsudaat. Fixeer het verband met een geschikte zwachtel of fixatietape, of leg een compressiezwachtel aan als dat is voorgeschreven.

Kan UrgoStart Tul onder compressie worden gebruikt?

Ja, UrgoStart Tul kan onder compressie worden gebruikt.

Wanneer dient UrgoStart Tul te worden vervangen?

UrgoStart Tul moet om de 2 tot 4 dagen (op zijn minst om de 7 dagen) worden vervangen, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de klinische toestand van de wond.

De wond lijkt groter na behandeling met UrgoStart Tul. Is dat normaal?

Het is aangetoond dat de wond na behandeling met UrgoStart Tul er in eerste instantie groter uitziet, en vervolgens kleiner wordt. Voortzetting van de behandeling met UrgoStart Tul is essentieel om snellere genezing te bevorderen.

Mijn patiënt klaagt over pijn/prikken. Is dat normaal?

In enkele gevallen is dit waargenomen tijdens de eerste stadia. Voor een snellere genezing is het echter essentieel dat de behandeling met UrgoStart Tul wordt voortgezet, mits de patiënt deze kan verdragen..

Bewijs

Welke bewijzen zijn er?

De werkzaamheid van TLC-NOSF is klinisch bewezen in:

 • een dubbelblind, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek waarin werd aangetoond dat genezing met TLC-NOSF tweemaal zo snel verloopt als met een neutraal schuimverband;
 • een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek (met de contactlaagversie – UrgoStart Tul);
 • observationele studies;
 • een aantal klinische onderzoeken van beenulcera, decubitus en diabetische voetulcera.

Wat is een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek?

Een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek heeft de hoogste bewijskracht, die door gezondheidsautoriteiten wordt vereist.

‘Gerandomiseerd’ betekent dat patiënten aselect worden toegewezen aan één van de twee groepen.

‘Gecontroleerd’ betekent dat de behandeling wordt vergeleken met een andere behandeling waarvan de werkzaamheid is bewezen.

(2) Schmutz J-L, Meaume S, Fays S, Ourabah Z, Guillot B, Thirion V, Collier M, Barrett S, Smith J,
Bohbot S, Dompmartin A, et al.
Evaluation of the nano-oligosaccharide factor lipido-colloid matrix in the local management of venous leg ulcers: results of a randomised, controlled trial.
Int Wound J 2008;5:172–182.

UrgoStart

Product

Wat is UrgoStart?

UrgoStart is a licht klevend verband met TLC-NOSF. Het bestaat uit een TLC-NOSF-laag met een absorberend verband van polyurethaanschuim en een dampdoorlatende buitenlaag.

Hoe werkt UrgoStart?

In contact met wondexsudaat remt NOSF de activiteit van proteasen die in overvloed aanwezig zijn in chronische wonden, waardoor het wondevenwicht wordt hersteld en snellere genezing wordt bevorderd. TLC creëert een vochtig milieu, stimuleert fibroblastproliferatie, voorkomt verkleving met de wond en zorgt voor pijnloze verbandwisseling.

Wat is het nut van de zachte hechting?

Dankzij de zachte hechting is UrgoStart zeer plooibaar en flexibel, waardoor het goed aansluit op het wondbed zodat de genezing wordt bevorderd. Dankzij de zachte hechting blijft UrgoStart na aanbrengen goed op zijn plaats, wat helpt bij de verbandwisseling.

Wat maakt Urgostart kosteneffectief?

Door de genezing te versnellen verkort UrgoStart de totale behandelingstijd.

Indicaties

Wanneer kan UrgoStart worden gebruikt?

UrgoStart is geïndiceerd voor exsuderende chronische wonden, zoals beenulcera, drukulcera, diabetische voetulcera, en langbestaande acute wonden.

Kan UrgoStart tijdens het epithelisatiestadium worden gebruikt?

Ja, UrgoStart kan tijdens het epithelisatiestadium worden gebruikt

Kan UrgoStart in de reinigingsfase worden gebruikt?

Voor wondreiniging wordt UrgoClean aanbevolen als de beste optie.

Kan UrgoStart op geïnfecteerde wonden worden gebruikt?

In het geval van een geïnfecteerde wond moet vóór het gebruik van UrgoStart een antibacterieel verband worden gebruikt.

Wat zijn de contra-indicaties van UrgoStart?

Om een optimale behandeling niet te vertragen is UrgoStart gecontra-indiceerd voor wonden zoals oncologische wonden of fistelwonden waaronder zich een diep abces kan bevinden.

Gebruik

UrgoStart kan aan handschoenen plakken. Hoe kan dit worden voorkomen?

Geadviseerd wordt de beschermstroken te gebruiken om het aanbrengen te vergemakkelijken.

Welke kant van UrgoStart moet ik op de wond aanbrengen?

De licht klevendee kant van UrgoStart moet op de wond worden aangebracht.

cutting-dressing-guide

knip handleiding

Kan de UrgoStart op maat worden geknipt?

Ja, UrgoStart kan op maat worden geknipt met een steriele schaar.

Hoe kan UrgoStart worden gefixeerd?

Dek UrgoStart, indien nodig, af met een secundair verband dat geschikt is voor de plaats van de wond en de hoeveelheid wondexsudaat. Fixeer het verband met een geschikte zwachtel of fixatietape, of leg een compressiezwachtel aan als dat is voorgeschreven.

Kan ik UrgoStart onder compressie gebruiken?

Ja. UrgoStart heeft een groot vermogen om exsudaat vast te houden, zelfs onder compressie

Wanneer dient een UrgoStartverband te worden vervangen?

UrgoStart moet om de 2 tot 4 dagen (op zijn minst om de 7 dagen) worden vervangen, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de klinische toestand van de wond.

De wond lijkt groter na behandeling met UrgoStart. Is dat normaal?

Het is aangetoond dat de wond na behandeling met UrgoStart er in eerste instantie groter uitziet, en vervolgens kleiner wordt. Voortzetting van de behandeling met UrgoStart is essentieel om snellere genezing te bevorderen.

Mijn patiënt klaagt over pijn/prikken. Is dat normaal?

In enkele gevallen is dit waargenomen tijdens de eerste stadia. Voor een snellere genezing is het echter essentieel dat de behandeling met UrgoStart wordt voortgezet, mits de patiënt deze kan verdragen.

Bewijs

Welke bewijzen zijn er?

De werkzaamheid van TLC-NOSF is klinisch bewezen in:

 • een dubbelblind, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek waarin werd aangetoond dat genezing met TLC-NOSF tweemaal zo snel verloopt als met een neutraal schuimverband;
 • een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek (met de contactlaagversie – UrgoStart Contact);
 • observationele studies;
 • een aantal klinische onderzoeken van beenulcera, drukulcera en diabetische voetulcera.

Wat is een dubbelblind, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek?

Een dubbelblind gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek heeft de hoogste bewijskracht, die door gezondheidsautoriteiten wordt vereist.

‘Gerandomiseerd’ betekent dat patiënten aselect worden toegewezen aan één van de twee groepen.

‘Gecontroleerd’ betekent dat de behandeling wordt vergeleken met een andere behandeling waarvan de werkzaamheid is bewezen.

‘Dubbelblind’ betekent dat beide geteste behandelingen er hetzelfde uitzien en dat noch de arts/het verplegend personeel, noch de patiënt weet welke behandeling wordt gebruikt, om elk risico op vooringenomenheid te vermijden.

(1) Meaume S, et al. A randomized, controlled, double-blind prospective trial with a Lipido-Colloid Technology-Nano-OligoSaccharide Factor wound dressing in the local management of venous leg ulcers. Wound Repair and Regeneration 2012 (July/August); Vol 20:500-511.

UrgoStart Border

Product

Wat is UrgoStart Border?

UrgoStart Border is een licht klevend schuimverband met TLC-NOSF. Het bestaat uit eenTLC-NOSF-laag gecombineerd met een absorberend kussentje van polyurethaanschuim en een superabsorberende laag, en een dampdoorlatende, waterdichte buitenlaag met siliconenkleefstof aan de randen.

Hoe werkt UrgoStart Border?

In contact met wondexsudaat remt NOSF de activiteit van proteasen die in overvloed aanwezig zijn in chronische wonden, waardoor het wondevenwicht wordt hersteld en snellere genezing wordt bevorderd. TLC creëert een vochtig milieu, stimuleert fibroblastproliferatie, voorkomt verkleving met de wond en zorgt voor pijnloze verbandwisseling.

Wat is het nut van de zachte hechting?

Doordat UrgoStart Border licht klevend, zeer plooibaar en flexibel is, waardoor het goed aansluit op het wondbed zodat de genezing wordt bevorderd.

Wat maakt Urgostart Border kosteneffectief?

Door de genezing te versnellen verkort UrgoStart Border de totale behandelingstijd, en daarmee het aantal bezoeken van een verpleegkundige en de daaraan verbonden kosten.

Indicaties

Wanneer kan UrgoStart Border worden gebruikt?

UrgoStart Borderis geïndiceerd voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende chronische wonden, zoals beenulcera, drukulcera, diabetische voetulcera, langbestaande acute wonden.

Kan UrgoStart Border tijdens het epithelisatiestadium worden gebruikt?

Ja, UrgoStart Border kan tijdens het epithalisatiestadium worden gebruikt.

Kan UrgoStart Border in de reinigingsfase worden gebruikt?

Voor wondreiniging wordt UrgoClean aanbevolen als de beste optie.

Kan UrgoStart Border op geïnfecteerde wonden worden gebruikt?

Bij een geïnfecteerde wond moet vóór het gebruik van UrgoStart Border een antibacterieel verband worden gebruikt.

Wat zijn de contra-indicaties van UrgoStart Border?

Om een optimale behandeling niet te vertragen is UrgoStart Border gecontra-indiceerd voor wonden zoals oncologische wonden of fistelwonden waaronder zich een diep abces kan bevinden.

Gebruik

Kan een UrgoStart Border op maat worden geknipt?

Nee. De kleefranden kunnen zo nodig wel worden bijgeknipt om het verband passend te maken voor de vorm van de wond.

Kan UrgoStart Border onder compressie worden gebruikt?

Ja, UrgoStart Border kan onder compressie worden gebruikt.

Kan er met UrgoStart Border worden gedoucht?

Ja, de buitenlaag is waterdicht.

Wanneer dient UrgoStart Border te worden vervangen?

UrgoStart Bordermoet om de 2 tot 4 dagen worden vervangen, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de klinische toestand van de wond. De doorzichtige buitenlaag zorgt voor een betere controle op doorlekken, zodat het verband alleen wordt vervangen als dat nodig is.

De wond lijkt groter na behandeling met UrgoStart Border. Is dat normaal?

Het is aangetoond dat de wond na behandeling met UrgoStart Border er in eerste instantie groter uitziet, en vervolgens kleiner wordt. Voortzetting van de behandeling met UrgoStart Border is essentieel om snellere genezing te bevorderen.

Mijn patiënt klaagt over pijn/prikken. Is dat normaal?

In enkele gevallen is dit waargenomen tijdens de eerste stadia. Voor een snellere genezing is het echter essentieel dat de behandeling met UrgoStart Border wordt voortgezet, mits de patiënt deze kan verdragen.

Bewijs

Welke bewijzen zijn er?

De werkzaamheid van TLC-NOSF is klinisch bewezen in:

 • een dubbelblind, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek waarin werd aangetoond dat genezing met TLC-NOSF tweemaal zo snel verloopt als met een neutraal schuimverband;
 • een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek (met de contactlaagversie – UrgoStart Contact);
 • observationele studies;
 • een aantal klinische onderzoeken van beenulcera, drukulcera en diabetische voetulcera.

(1) Meaume S, et al. A randomized, controlled, double-blind prospective trial with a Lipido-Colloid Technology-Nano-OligoSaccharide Factor wound dressing in the local management of venous leg ulcers. Wound Repair and Regeneration 2012 (July/August); Vol 20:500-511.

UrgoTul

Product

Wat isUrgoTul?

UrgoTul is een flexibele contactlaag met TLC, bestaande uit een plooibaar polyestergaas geïmpregneerd met polymeren en carboxymethylcellulose (hydrocolloïde).

Hoe werkt UrgoTul?

In contact met wondexsudaat vormt UrgoTul een gel en creëert het een vochtig milieu, waardoor genezing wordt bevorderd. Dit stimuleert de proliferatie van fibroblasten, voorkomt verkleving met de wond en verzekert pijnloze verbandwisselingen.

Wat is de rol van fibroblasten?

Tijdens wondgenezing migreren fibroblasten naar het wondgebied, waar ze prolifereren en de extracellulaire matrix synthetiseren waarin zich granulatieweefsel (nieuw weefsel) vormt.
De fibroblasten differentiëren vervolgens in situ tot myofibroblasten die door hun contractiele eigenschappen de wondranden naar elkaar toe brengen.
TLC stimuleert de fibroblastproliferatie, wat bevorderlijk is voor het genezingsproces.

Indicaties

Wanneer moet ik UrgoTul gebruiken?

UrgoTul is geïndiceerd voor de behandeling van niet tot licht exsuderende wonden tijdens het granulatie-/epithelisatiestadium.

Kan UrgoTul op geïnfecteerde wonden worden gebruikt?

Als er klinische tekenen van lokale infectie zijn, kan worden overgegaan op een antibacterieel verband uit het Urgo-assortiment (zoals UrgoTul SSD/UrgoTul Silver), afhankelijk van de klinische beoordeling.

Kan UrgoTul tijdens de reinigingsfase worden gebruikt?

Ja, maar UrgoClean is de aanbevolen behandeling voor wondreiniging.

Kan UrgoTul samen met een gel worden gebruikt?

Ja, het kan gecombineerd worden met een hydrogel.

Wat zijn de contra-indicaties van UrgoTul?

Er zijn tot op heden geen contra-indicaties bekend.

Gebruik

UrgoTul kan aan handschoenen plakken. Hoe voorkom ik dit?

Geadviseerd wordt de handschoenen te bevochtigen met fysiologische zoutoplossing en de beschermstroken te gebruiken om het aanbrengen te vergemakkelijken.

cutting-dressing-guide

Knip handleiding

Kan UrgoTul op maat worden geknipt?

Ja, Urgotul kan op maat worden geknipt met een steriele schaar.

Hoe kan UrgoTul worden gefixeerd?

Dek UrgoTul af met een secundair verband dat geschikt is voor de plaats van de wond en de hoeveelheid wondexsudaat. Fixeer het verband met een geschikte zwachtel, fixatietape, of een elastisch buisverband. Leg een compressiezwachtel aan als dat is voorgeschreven.

Kan UrgoTul onder compressie worden gebruikt?

Ja, UrgoTul kan onder compressie worden gebruikt.

Wanneer dient UrgoTul te worden vervangen?

UrgoTul moet om de 2 tot 4 dagen (op zijn minst om de 7 dagen*) worden vervangen, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de klinische toestand van de wond.

*afhankelijk van wondtoestand en protocol (indien voorgeschreven met een compressiezwachtelsysteem voor veneuze beenulcera)

Kan UrgoTul op zijn plek worden gelaten en alleen het secundaire verband vervangen?

Ja. UrgoTul kan een aantal dagen blijven zitten, om de genezing minder te verstoren.

UrgoTul Lite

Product

Wat is UrgoTul Lite?

UrgoTul Lite is een licht klevend, dun schuimverband met TLC, bestaande uit een licht klevende TLC-laag gecombineerd met een dun, absorberend schuimverband en een beschermende non-woven toplaag van polyurethaan.

Hoe werkt UrgoTul Lite?

In contact met wondexsudaat vormt UrgoTul Lite een gel en creëert het een vochtig milieu, waardoor genezing wordt bevorderd. Dit stimuleert de proliferatie van fibroblasten, voorkomt verkleving met de wond en verzekert pijnloze verbandwisselingen. Het dunne, absorberende kussentje van polyurethaanschuim zorgt voor drainage van exsudaat zodat maceratie van de omliggende huid wordt voorkomen.

Wat is de rol van fibroblasten?

Tijdens wondgenezing migreren fibroblasten naar het wondgebied, waar ze prolifereren en de extracellulaire matrix synthetiseren waarin zich granulatieweefsel (nieuw weefsel) vormt.
De fibroblasten differentiëren vervolgens in situ tot myofibroblasten die door hun contractiele eigenschappen de wondranden naar elkaar toe brengen.
TLC stimuleert de fibroblastproliferatie, wat bevorderlijk is voor het genezingsproces.

Indicaties

Wanneer kan UrgoTul Lite worden gebruikt?

UrgoTul Lite is geïndiceerd voor de behandeling van alle matig exsuderende wonden tijdens het granulatie-/epithelisatiestadium.

Kan UrgoTul Lite op geïnfecteerde wonden worden gebruikt?

Als er klinische tekenen van lokale infectie zijn, kan worden overgegaan op een antibacterieel verband uit het Urgo-assortiment (zoals UrgoTul SSD), afhankelijk van de klinische beoordeling.

Kan ik UrgoTul Lite tijdens de reinigingsfase worden gebruikt?

Ja, maar UrgoClean is de aanbevolen behandeling voor wondreiniging.

Wat zijn de contra-indicaties van UrgoTul Lite?

Er zijn tot op heden geen contra-indicaties bekend.

cutting-dressing-guide

Knip handleiding

Gebruik

UrgoTul Lite kan aan handschoenen plakken. Is dit te voorkomen?

Geadviseerd wordt de handschoenen te bevochtigen met fysiologische zoutoplossing en de beschermstroken te gebruiken om het aanbrengen te vergemakkelijken.

Kan UrgoTul Lite op maat worden geknipt?

Ja, UrgoTul Lite kan op maat worden geknipt met een steriele schaar.

Hoe kan UrgoTul Lite worden gefixeerd?

Fixeer het verband met een geschikte zwachtel. Leg een compressiezwachtel aan als dat is voorgeschreven.

Kan UrgoTul Lite onder compressie worden gebruikt?

Ja, UrgoTul Lite kan onder compressie worden gebruikt

Wanneer dient UrgoTul Lite te worden vervangen?

UrgoTul Lite moet om de 2 tot 4 dagen (op zijn minst om de 7 dagen*) worden vervangen, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de klinische toestand van de wond.

*afhankelijk van wondtoestand en protocol (indien voorgeschreven met een compressiezwachtelsysteem voor veneuze beenulcera)

UrgoTul Lite Border

Product

Wat is UrgoTul Lite Border?

UrgoTul Lite Border is een licht absorberende lipido-colloïde wondcontactlaag met border.

 • een polyestergaas geïmpregneerd met hydrocolloïde deeltjes en vaselinedeeltjes, gecombineerd met een dun, absorberend verband;
 • een witte beschermende toplaag van polyurethaan, gecoat met een zeer huidvriendelijke adhesieve massa.

Hoe werkt UrgoTul Lite Border?

In contact met wondexsudaat vormt UrgoTul Lite Border een gel en creëert het een vochtig milieu, waardoor genezing wordt bevorderd. Dit stimuleert de proliferatie van fibroblasten, voorkomt verkleving met de wond en verzekert pijnloze verbandwisselingen. Het dunne, absorberende verband zorgt voor drainage van exsudaat zodat maceratie van de omliggende huid wordt voorkomen.

Wat is de rol van fibroblasten?

Tijdens wondgenezing migreren fibroblasten naar het wondgebied, waar ze prolifereren en de extracellulaire matrix synthetiseren waarin zich granulatieweefsel (nieuw weefsel) vormt.
De fibroblasten differentiëren vervolgens in situ tot myofibroblasten die door hun contractiele eigenschappen de wondranden naar elkaar toe brengen.
TLC stimuleert de fibroblastproliferatie, wat bevorderlijk is voor het genezingsproces.

Indicaties

Wanneer kan UrgoTul Lite Border worden gebruikt?

UrgoTul Lite Border is geïndiceerd voor de behandeling van licht tot matig exsuderende wonden tijdens het granulatie-/epithelisatiestadium.

Kan UrgoTul Lite Border op geïnfecteerde wonden worden gebruikt?

Als er klinische tekenen van lokale infectie zijn, kan worden overgegaan op een antibacterieel verband uit het Urgo-assortiment (zoals UrgoTul SSD), afhankelijk van de klinische beoordeling.

Kan UrgoTul Lite Border tijdens de reinigingsfase worden gebruikt?

Ja, maar UrgoClean is de aanbevolen behandeling voor wondreiniging.

Kan UrgoTul Lite Border samen met een gel worden gebruikt?

Ja, het kan gecombineerd worden met een hydrogel.

Wat zijn de contra-indicaties van UrgoTul Lite Border?

Er zijn tot op heden geen contra-indicaties bekend.

cutting-dressing-guide

Knip handleiding

Gebruik

Kan UrgoTul Lite Border op maat worden geknipt?

De kleefranden kunnen zo nodig met een steriele schaar worden bijgeknipt om het verband passend te maken voor de vorm van de wond.

Kan UrgoTul Lite Border onder compressie worden gebruikt?

Ja, UrgoTul Lite border kan onder compressie worden gebruikt.

Wanneer dient UrgoTul Lite Border te worden vervangen?

UrgoTul Lite Border moet om de 2 tot 4 dagen (op zijn minst om de 5 dagen) worden vervangen, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de klinische toestand van de wond.

UrgoTul Foam

Product

Wat is UrgoTul Foam?

UrgoTul Foam is een licht klevende schuimverband met TLC, bestaande uit:

 • een licht klevende TLC-laag gecombineerd met een absorberend laag van polyurethaanschuim;
 • een beschermende non-woven toplaag van polyurethaan.

Hoe werkt UrgoTul Foam?

In contact met wondexsudaat vormt UrgoTul Foam een gel en creëert het een vochtig milieu, waardoor genezing wordt bevorderd. Dit stimuleert de proliferatie van fibroblasten, voorkomt verkleving met de wond en verzekert pijnloze verbandwisselingen. Het absorberende kussentje van polyurethaanschuim zorgt voor drainage van exsudaat zodat maceratie van de omliggende huid wordt voorkomen.

Wat is de rol van fibroblasten?

Tijdens wondgenezing migreren fibroblasten naar het wondgebied, waar ze prolifereren en de extracellulaire matrix synthetiseren waarin zich granulatieweefsel (nieuw weefsel) vormt.
De fibroblasten differentiëren vervolgens in situ tot myofibroblasten die door hun contractiele eigenschappen de wondranden naar elkaar toe brengen.

TLC stimuleert de fibroblastproliferatie, wat bevorderlijk is voor het genezingsproces.

Indicaties

Wanneer moet ik UrgoTul Foam gebruiken?

UrgoTul Foam is geïndiceerd voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende wonden tijdens het granulatie-/epithelisatiestadium.

Kan ik UrgoTul Foam op geïnfecteerde wonden gebruiken?

Als er klinische tekenen van lokale infectie zijn, kan worden overgegaan op een antibacterieel verband uit het Urgo-assortiment (zoals Urgocell Silver), afhankelijk van de klinische beoordeling.

Kan ik UrgoTul Foam tijdens de reinigingsfase gebruiken?

Ja, maar UrgoClean is de aanbevolen behandeling voor wondreiniging.

Wat zijn de contra-indicaties van UrgoTul Absorb?

Er zijn tot op heden geen contra-indicaties bekend.

Gebruik

UrgoTul Foam kan aan handschoenen plakken. Hoe voorkom ik dit?

Geadviseerd wordt de beschermstroken te gebruiken om het aanbrengen te vergemakkelijken.

cutting-dressing-guide
Handleiding knip

Kan ik UrgoTul Foam knippen?

Ja.

Hoe kan ik UrgoTul Foam fixeren?

Fixeer het verband met een geschikte zwachtel. Leg een compressiezwachtel aan als dat is voorgeschreven.

Kan ik UrgoTul Foam onder compressie gebruiken?

Ja.

Wanneer moet ik UrgoTul Foam vervangen?

UrgoTul Foam moet om de 2 tot 4 dagen (op zijn minst om de 7 dagen*) worden vervangen, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de klinische toestand van de wond.

UrgoTul Foam Border

Product

Wat is UrgoTul Foam Border?

UrgoTul Foam Border is een adhesief schuimverband met licht klevende TLC, bestaande uit:

 •  een licht klevende TLC-laag gecombineerd met een absorberende laagvan polyurethaanschuim en een superabsorberende laag;
 •  een dampdoorlatende, waterdichte buitenlaag met siliconenkleefstof aan de randen.

Hoe werkt UrgoTul Foam Border?

In contact met wondexsudaat vormt UrgoTul Foam Border een gel en creëert het een vochtig milieu, waardoor genezing wordt bevorderd. Dit stimuleert de proliferatie van fibroblasten, voorkomt verkleving met de wond en verzekert pijnloze verbandwisselingen. Het absorberende kussentje van polyurethaanschuim zorgt voor drainage van exsudaat zodat maceratie van de omliggende huid wordt voorkomen.

Wat is de rol van fibroblasten?

Tijdens wondgenezing migreren fibroblasten naar het wondgebied, waar ze prolifereren en de extracellulaire matrix synthetiseren waarin zich granulatieweefsel (nieuw weefsel) vormt.
De fibroblasten differentiëren vervolgens in situ tot myofibroblasten die door hun contractiele eigenschappen de wondranden naar elkaar toe brengen.
TLC stimuleert de fibroblastproliferatie, wat bevorderlijk is voor het genezingsproces.

Indicaties

Wanneer moet ik UrgoTul Foam Border gebruiken?

UrgoTul Foam Border is geïndiceerd voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende wonden tijdens het granulatie-/epithelisatiestadium.

Kan ik UrgoTul Foam Border op geïnfecteerde wonden gebruiken?

Als er klinische tekenen van lokale infectie zijn, kan worden overgegaan op een antibacterieel verband uit het Urgo-assortiment (zoals Urgocell Silver), afhankelijk van de klinische beoordeling.

Kan ik UrgoTul Foam Border tijdens de reinigingsfase gebruiken?

Ja, maar UrgoClean is de aanbevolen behandeling voor wondreiniging.

Wat zijn de contra-indicaties van UrgoTul Foam Border?

Er zijn tot op heden geen contra-indicaties bekend.

Gebruik

Kan ik UrgoTul Foam Border knippen?

Nee. De kleefranden kunnen zo nodig wel worden bijgeknipt om het verband passend te maken voor de vorm van de wond.

Kan ik UrgoTul Foam Border onder compressie gebruiken?

Ja.

Wanneer moet ik UrgoTul Foam Border vervangen?

UrgoTul Foam Border moet om de 2 tot 4 dagen worden vervangen, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de klinische toestand van de wond. De doorzichtige buitenlaag zorgt voor een betere controle op doorlekken, zodat het verband alleen wordt vervangen als dat nodig is.

UrgoK2

Product

Wat is de UrgoK2?

UrgoK2 is een uniek en vernieuwend tweelaags compressiezwachtelsysteem dat is ontwikkeld om de druk over twee dynamische lagen te verdelen.

UrgoK2 maakt gebruik van de ‘PresSure System’-technologie van Urgo Medical. Met het ‘PresSure System’ levert UrgoK2 met slechts twee lagen dezelfde gouden standaard voor het drukniveau die met vierlaagse compressiezwachtels wordt bereikt (gemiddeld 40 mmHg) en een comfortabele, effectieve, niet-dikke, veilige methode voor het aanbrengen van de therapeutische druk die nodig is voor de behandeling van veneuze beenulcera, chronisch veneus oedeem en lymfoedeem, ongeacht de enkelomtrek (18-32 cm en 25-32 cm).

UrgoK2 levert nauwkeurige, aanhoudende compressie gedurende 7 dagen, met meer gemak voor de zorgprofessionals en een verbeterde kwaliteit van leven voor de patiënt en is ontwikkeld om gedurende de behandelperiode dag en nacht te worden gedragen.

Zie ook op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uC1GiKVL7aA

 

Hoe werkt de UrgoK2?

De UrgoK2 bestaat uit twee verschillende lagendie zorgen voor de juiste therapeutische druk en comfort voor de gebruiker.

UrgoK2 levert therapeutische druk van 40 mmHg bij de enkel, die van de enkel naar de knie geleidelijk afneemt. Daarnaast heeft de UrgoK2 een masserend effect tijdens het lopen, met een lage rustdruk en een hoge werkdruk.

Wat is de ‘PresSure’ techniek?

UrgoK2 levert al vanaf de eerste keer aanleggen de juiste druk door het ‘PresSure System’, dat gebruik maakt van de op elke zwachtel voorgedrukte compressie indicatoren en de verschillende setafmetingen afhankelijk van de enkelomtrek. Beide zwachtellagen,  UrgoKTech en UrgoKPress, zijn voorzien van compressie indicatoren die zijn ontwikkeld om het aanleggen te vergemakkelijken en die aangeven dat de zwachtels correct zijn aangelegd. Elke laag bevat een voorgedrukte ellips die wordt opgerekt tot een cirkel wanneer de juiste rek wordt bereikt.

Het PresSure-systeem houdt ook rekening met de enkelomtrek van de patiënten en garandeert de juiste druk, ongeacht de vorm van het been van de patiënt.

Wat is het verschil tussen UrgoK2 en andere meerlaags-systemen?

De “Gouden Standaard” qua therapeutische druk wordt als gezien als 40mmHg ter hoogt van de enkel, gemeten onder de zwachtel. UrgoK2 levert deze druk en uit onderzoek blijkt (1) dat de UrgoK2 even effectief en veilig is als ProFore, een vier-laags systeem.

Echter, doordat UrgoK2 slechts uit twee lagen bestaat is deze makkelijk aan te brengen door de zorgverlener en comfortabeler voor de patiënt.

Wat is het verschil met korte rek zwachtels?

Niet-elastische zwachtels en zwachtels met korte rek hebben een rek van minder dan 100%. Ze leveren een lage rustdruk en een hoge werkdruk, waardoor een hoge drukamplitude (SSI gelijk of > 10 mmHg) ontstaat, wat een positieve invloed op de genezing kan hebben en tot een afname van oedeem kan leiden, met een aanzienlijk effect op de diepe veneuze terugstroom in vergelijking met elastische zwachtels. Uit klinisch onderzoek is gebleken dat de druk met het SSB-systeem al binnen enkele uren verdwijnt en dat
dit er vaak toe kan leiden dat de zwachtel verschuift waardoor deze vaak opnieuw moet worden aangelegd, met name in de vroege stadia van compressietherapie, tot het oedeem in het been is afgenomen. Deze zwachtels kunnen moeilijk correct om het been aan te leggen zijn en de voordelen zijn afhankelijk van de spieractiviteit en de ervaring en vaardigheden van de zorgprofessionals die de zwachtels aanleggen.

 

Wat is het verschil met lange rek zwachtels?

Zwachtels met lange rek hebben een rek van meer dan 100%. Ze handhaven de aangebrachte druk zelfs wanneer de patiënt in rust is. Het verschil tussen de werk- en rustdruk is laag. Dit type zwachtel is met name aangewezen voor immobiele patiënten bij wie de spierpomp ineffectief is en bij wie een hoge constante druk nodig is om de veneuze terugstroom te ondersteunen. Een minimale toename in de rek kan resulteren in een aanzienlijke stijging van de uitwendige druk op het been, met een risico op huidbeschadiging (als goede oefening in het aanleggen van de zwachtel achterwege is gebleven).

 

(1) Lazareth I, Moffatt C, Dissemond J, Hanna R, Bohbot S, Connolly N. Evaluation of the efficacy and safety of the UrgoK2 versus Profore compression systems in the treatment of venous leg ulcers: results of a European Randomized Controlled Trial
(2) Hanna R, Bohbot S, Connolly N. A comparison of interface pressures of three compression bandage systems.
(3) Junger et al. Comparison of Interface pressure of three different bandaging systems used on healthy volunteers: results of a prospective randomized clinical study.
(4) World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Principles of best practice: Compression in venous leg ulcers. A consensus document. London: MEP Ltd, 2008.

Indicaties

Wanneer kan ik de UrgoK2 gebruiken?

 • UrgoK2 is geindiceerd voor de behandeling van (overwegend) veneuze beenulcera, chronisch veneus oedeem en lymfoedeem welke volledige compressie behoeven.

Wat zijn de contra-indicaties van UrgoK2?

 • Meerlaagse compressiezwachtelsystemen zijn gecontra-indiceerd voor patiënten met arteriële ulcera en in geval van (vermeende) arterieële aandoeningen: UrgoK2 wordt niet aanbevolen voor patiënten met een enkel-armindex (EAI) die lager is dan 0,8, gemeten door middel van dopplerechografie.
 • Patiënten met een mogelijke allergie voor een van de bestanddelen.

Gebruik

Hoe kan de Urgok2 toegepast worden

Voor de behandeling van veneuze beenulcera en chronisch veneus oedeem.

Toepassen tot onder de knie

- enkelomtrek van 18-25 cm – 50% overlap

 • Houd de voet vóór het aanleggen in een hoek van 90 graden (‘tenen naar de neus’). Begin het aanleggen van UrgoKTech aan de basis van de tenen door de zwachtel met twee slagen vast te leggen waarbij ervoor wordt gezorgd dat de compressie indicatoren zich aan de bovenrand bevinden.
 • Leg de zwachtel in de vorm van een acht vast bij de hiel; zorg ervoor dat de hiel geheel is bedekt.
 • Leg de zwachtel met spiraalvormige windingen rond het been aan waarbij de compressie indicatoren worden opgerekt tot een cirkel met 50% overlap zodat de compressie indicatoren net worden bedekt, waardoor de juiste compressie wordt bereikt. Eindig 2 cm onder de knieholte. Verwijder overtollig zwachtelmateriaal en zet vast met tape.
 • Leg UrgoKPress aan over UrgoKTech met behulp van dezelfde techniek. Breng voor comfort voor de patiënt UrgoKPress aan over UrgoKTech waarbij bij de tenen en de knie een rand van UrgoKTech wordt vrijgelaten. Verwijder overtollig  zwachtelmateriaal. Druk de zwachtel na het aanbrengen zacht aan voor volledige cohesie.

- enkelomtrek van  25-32 cm – 2/3 overlap

Gebruik de juiste zwachtelset voor een enkelomtrek van 25-32 cm en leg de zwachtels op dezelfde wijze aan zoals beschreven voor
een enkelomtrek van 18-25 cm, maar met een 2/3 overlap zodat de compressie indicatoren van de voorgaande winding (voorgedrukt in het midden van de zwachtel) net worden bedekt.

 

 

Voor lymfoedeem

Toepassen tot en met de dij.

Indien nodig, eerst de tenen verbinden met juist materiaal. Voor het zwachtelen van het totale been kan de dezelfde techniek en overlap worden gebruikt als zwachtelen tot onder knie,, maar met de onderstaande volgorde.

 

 1. Zwachtel met KTECH de voet in – stop bij de enkel.
 2. Gebruik dan KTECH tot net boven de knie, waarbij de knie licht gebogen blijft. Eventueel polsteren achter de knie voor comfort
 3. Zwachtel dan door tot de bovenkant van de dij en fixeer met tape.
 4. Pas de KPRESS toe over de KTECH laag met dezelfde volgorde en techniek.

 

Als de zwachtels zijn aangebracht druk dan de zwachels licht aan voor volledige cohesie.

UrgoK2 dient dag en nacht gedragen te worden. Maximaal tot 7 dagen of korter volgens inzicht van de zorgverlener.

 

 

Hoe lang kan de UrgoK2 blijven zitten?

UrgoK2 dient dag en nacht gedragen te worden, totdat de zwachtel wordt vervangen, dit naar inzicht van de zorgverlener.

UrgoK2 wordt aanbevolen voor maximaal 7 dagen.

UrgoK2 Latex vrij

Product

Wat is de UrgoK2 Latex vrij?

UrgoK2 Latex vrij is een uniek en vernieuwend tweelaags compressiezwachtelsysteem dat is ontwikkeld om de druk over twee dynamische lagen te verdelen.

UrgoK2 Latex vrij maakt gebruik van de ‘PresSure System’-technologie van Urgo Medical. Met het ‘PresSure System’ levert UrgoK2 Latex vrij met slechts twee lagen dezelfde gouden standaard voor het drukniveau die met vierlaagse compressiezwachtels wordt bereikt (gemiddeld 40 mmHg) en een comfortabele, effectieve, niet-dikke, veilige methode voor het aanbrengen van de therapeutische druk die nodig is voor de behandeling van veneuze beenulcera, chronisch veneus oedeem en lymfoedeem, ongeacht de enkelomtrek (18-32 cm en 25-32 cm).

UrgoK2 Latex vrij levert nauwkeurige, aanhoudende compressie gedurende 7 dagen, met meer gemak voor de zorgprofessionals en een verbeterde kwaliteit van leven voor de patiënt en is ontwikkeld om gedurende de behandelperiode dag en nacht te worden gedragen.

Zie ook op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uC1GiKVL7aA

 

Hoe werkt de UrgoK2 Latex vrij?

De UrgoK2 Latex vrij bestaat uit twee verschillende lagendie zorgen voor de juiste therapeutische druk en comfort voor de gebruiker.

UrgoK2 Latex vrij levert therapeutische druk van 40 mmHg bij de enkel, die van de enkel naar de knie geleidelijk afneemt. Daarnaast heeft de UrgoK2 Latex vrij een masserend effect tijdens het lopen, met een lage rustdruk en een hoge werkdruk.

Wat is de ‘PresSure’ techniek?

UrgoK2 Latex vrij levert al vanaf de eerste keer aanleggen de juiste druk door het ‘PresSure System’, dat gebruik maakt van de op elke zwachtel voorgedrukte compressie indicatoren en de verschillende setafmetingen afhankelijk van de enkelomtrek. Beide zwachtellagen, UrgoKTech en UrgoKPress, zijn voorzien van compressie indicatoren die zijn ontwikkeld om het aanleggen te vergemakkelijken en die aangeven dat de zwachtels correct zijn aangelegd. Elke laag bevat een voorgedrukte ellips die wordt opgerekt tot een cirkel wanneer de juiste rek wordt bereikt.

Het PresSure-systeem houdt ook rekening met de enkelomtrek van de patiënten en garandeert de juiste druk, ongeacht de vorm van het been van de patiënt.

Wat is het verschil tussen UrgoK2 Latex vrij en andere meerlaags-systemen?

De “Gouden Standaard” qua therapeutische druk wordt als gezien als 40mmHg ter hoogt van de enkel, gemeten onder de zwachtel. UrgoK2 Latex vrij levert deze druk en uit onderzoek blijkt (1) dat de UrgoK2 Latex vrij even effectief en veilig is als ProFore, een vier-laags systeem.

Echter, doordat UrgoK2 Latex vrij slechts uit twee lagen bestaat is deze makkelijk aan te brengen door de zorgverlener en comfortabeler voor de patiënt.

Wat is het verschil met korte rek zwachtels?

Niet-elastische zwachtels en zwachtels met korte rek hebben een rek van minder dan 100%. Ze leveren een lage rustdruk en een hoge werkdruk, waardoor een hoge drukamplitude (SSI gelijk of > 10 mmHg) ontstaat, wat een positieve invloed op de genezing kan hebben en tot een afname van oedeem kan leiden, met een aanzienlijk effect op de diepe veneuze terugstroom in vergelijking met elastische zwachtels. Uit klinisch onderzoek is gebleken dat de druk met het SSB-systeem al binnen enkele uren verdwijnt en dat
dit er vaak toe kan leiden dat de zwachtel verschuift waardoor deze vaak opnieuw moet worden aangelegd, met name in de vroege stadia van compressietherapie, tot het oedeem in het been is afgenomen. Deze zwachtels kunnen moeilijk correct om het been aan te leggen zijn en de voordelen zijn afhankelijk van de spieractiviteit en de ervaring en vaardigheden van de zorgprofessionals die de zwachtels aanleggen.

 

Wat is het verschil met lange rek zwachtels?

Zwachtels met lange rek hebben een rek van meer dan 100%. Ze handhaven de aangebrachte druk zelfs wanneer de patiënt in rust is. Het verschil tussen de werk- en rustdruk is laag. Dit type zwachtel is met name aangewezen voor immobiele patiënten bij wie de spierpomp ineffectief is en bij wie een hoge constante druk nodig is om de veneuze terugstroom te ondersteunen. Een minimale toename in de rek kan resulteren in een aanzienlijke stijging van de uitwendige druk op het been, met een risico op huidbeschadiging (als goede oefening in het aanleggen van de zwachtel achterwege is gebleven).

 

(1) Lazareth I, Moffatt C, Dissemond J, Hanna R, Bohbot S, Connolly N. Evaluation of the efficacy and safety of the UrgoK2 versus Profore compression systems in the treatment of venous leg ulcers: results of a European Randomized Controlled Trial
(2) Hanna R, Bohbot S, Connolly N. A comparison of interface pressures of three compression bandage systems.
(3) Junger et al. Comparison of Interface pressure of three different bandaging systems used on healthy volunteers: results of a prospective randomized clinical study.
(4) World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Principles of best practice: Compression in venous leg ulcers. A consensus document. London: MEP Ltd, 2008.

Indicaties

Wanneer kan ik de UrgoK2 Latex vrij gebruiken?

 • UrgoK2 Latex vrij is geindiceerd voor de behandeling van (overwegend) veneuze beenulcera, chronisch veneus oedeem en lymfoedeem welke volledige compressie behoeven.

Wat zijn de contra-indicaties van UrgoK2 Latex vrij?

 • Meerlaagse compressiezwachtelsystemen zijn gecontra-indiceerd voor patiënten met arteriële ulcera en in geval van (vermeende) arterieële aandoeningen: UrgoK2 wordt niet aanbevolen voor patiënten met een enkel-armindex (EAI) die lager is dan 0,8, gemeten door middel van dopplerechografie.
 • Patiënten met een mogelijke allergie voor een van de bestanddelen.

Gebruik

Hoe kan de Urgok2 Latex vrij toegepast worden?

Voor de behandeling van veneuze beenulcera en chronisch veneus oedeem.

Toepassen tot onder de knie

- enkelomtrek van 18-25 cm – 50% overlap

 • Houd de voet vóór het aanleggen in een hoek van 90 graden (‘tenen naar de neus’). Begin het aanleggen van UrgoKTech aan de basis van de tenen door de zwachtel met twee slagen vast te leggen waarbij ervoor wordt gezorgd dat de compressie indicatoren zich aan de bovenrand bevinden.
 • Leg de zwachtel in de vorm van een acht vast bij de hiel; zorg ervoor dat de hiel geheel is bedekt.
 • Leg de zwachtel met spiraalvormige windingen rond het been aan waarbij de compressie indicatoren worden opgerekt tot een cirkel met 50% overlap zodat de compressie indicatoren net worden bedekt, waardoor de juiste compressie wordt bereikt. Eindig 2 cm onder de knieholte. Verwijder overtollig zwachtelmateriaal en zet vast met tape.
 • Leg UrgoKPress aan over UrgoKTech met behulp van dezelfde techniek. Breng voor comfort voor de patiënt UrgoKPress aan over UrgoKTech waarbij bij de tenen en de knie een rand van UrgoKTech wordt vrijgelaten. Verwijder overtollig zwachtelmateriaal. Druk de zwachtel na het aanbrengen zacht aan voor volledige cohesie.

- enkelomtrek van 25-32 cm – 2/3 overlap

Gebruik de juiste zwachtelset voor een enkelomtrek van 25-32 cm en leg de zwachtels op dezelfde wijze aan zoals beschreven voor
een enkelomtrek van 18-25 cm, maar met een 2/3 overlap zodat de compressie indicatoren van de voorgaande winding (voorgedrukt in het midden van de zwachtel) net worden bedekt.

 

 

Voor lymfoedeem

Toepassen tot en met de dij.

Indien nodig, eerst de tenen verbinden met juist materiaal. Voor het zwachtelen van het totale been kan de dezelfde techniek en overlap worden gebruikt als zwachtelen tot onder knie,, maar met de onderstaande volgorde.

 

 1. Zwachtel met KTECH de voet in – stop bij de enkel.
 2. Gebruik dan KTECH tot net boven de knie, waarbij de knie licht gebogen blijft. Eventueel polsteren achter de knie voor comfort
 3. Zwachtel dan door tot de bovenkant van de dij en fixeer met tape.
 4. Pas de KPRESS toe over de KTECH laag met dezelfde volgorde en techniek.

 

Als de zwachtels zijn aangebracht druk dan de zwachels licht aan voor volledige cohesie.

UrgoK2 Latex vrij dient dag en nacht gedragen te worden. Maximaal tot 7 dagen of korter volgens inzicht van de zorgverlener.

 

 

Hoe lang kan de UrgoK2 Latex vrij blijven zitten?

UrgoK2 Latex vrij dient dag en nacht gedragen te worden, totdat de zwachtel wordt vervangen, dit naar inzicht van de zorgverlener.

UrgoK2 Latex vrij wordt aanbevolen voor maximaal 7 dagen.

Sanyrène

Product

Waarom zijn de vetzuren in Sanyrene gehyperoxygeneerd?

De oxygenatie van vetzuren, met name linolzuur, leidt tot de vorming van specifieke stoffen met anti-inflammatoire eigenschappen (precursors van prostaglandines PGE1 en PGE2).
Deze stoffen spelen ook een rol bij de regulatie van de celdeling en de differentiatie van de opperhuid.

Waarom is vitamine E toegevoegd?

Vitamine E is een antioxidant.
Het vangt de vrije radicalen weg die bij de peroxidatie van vetzuren ontstaan.

Waarin onderscheidtSanyrène zich?

Sanyrène is het enige product met aangetoonde klinische werkzaamheid bij de preventie van drukulcera, zoals beschreven in het GIPPS-onderzoek.
Het GIPPS-onderzoek liet ook zien dat verzachtende en beschermende middelen geen effect hadden: de resultaten voor deze groepen waren identiek aan die voor de controlegroep waar geen enkel middel op de huid werd aangebracht.

Het aanbrengen van crèmes en emulsies moet ondersteund worden door kneden of massage, handelingen die momenteel verboden zijn door de consensusconferentie, omdat ze trauma van de huid kunnen veroorzaken.

Dagelijkse massage met de vingertoppen is de meest gangbare techniek geworden.
Een oplossing met gehyperoxygeneerde vetzuren zoals SSanyrène bevordert therapeutische massage en heeft haar waarde bewezen bij de preventie van drukulcera.

Is de anijsreukstof in Sanyrène allergeen?

Sanyrène is hypoallergeen.

In de 20 jaar dat het in ziekenhuizen wordt gebruikt, zijn er geen allergische reacties gemeld.

Indicaties

Wanneer moet ik Sanyrène gebruiken?

Sanyrène is specifiek geïndiceerd voor patiënten met risico op het ontwikkelen van een drukulcus.

Sanyrène is tevens geïndiceerd voor roodheid (erytheem) die met de vinger kan worden weggedrukt.

Gebruik

Hoe kan ik Sanyrène gebruiken?

Pas 1 verstuiving van Sanyrène toe op huidgebieden met risico op ulcusontwikkeling (hiel, heiligbeen etc.) 

Voorzichtig in één minuut aanbrengen met de vingertoppen.

Herhaal de toepassing 2 tot 3 maal per dag, voor elk risicogebied, telkens wanneer de patiënt in een andere houding wordt gebracht.

Last update : March 19, 2020