Versnellen

Bespaar tot 100 dagen

  • Versnelt de wondgenezing
  • Is kosteneffectief
  • Verbetert bij patiënten de kwaliteit van leven

Zuiveren Sepia Reinigen Sepia Versnellen Sluiten Sepia  

 

 

 

 

Principe

Ulcus cruris, decubitus en diabetische voetwonden zijn veelvoorkomende wondtypen waar zorgprofessionals dagelijks mee te maken hebben. Vanuit dit oogpunt heeft Urgo de UrgoStart®-producten ontwikkeld waarvan klinisch is bewezen dat ze het wondgenezingsproces versnellen, nadat de wond is gereinigd en voorbereid voor genezing.

 

Werkingsmechanisme

De TLC-NOSF in UrgoStart neutraliseert de proteasen die in overvloed aanwezig zijn in chronische wonden. Hierdoor wordt het wondevenwicht hersteld en kan de genezing sneller verlopen. TLC (Technology Lipido-Colloid) creëert een vochtig milieu, stimuleert fibroblastproliferatie, kleeft niet aan de wond en zorgt voor pijnloze verbandwisseling.

 

VIDEO WERKINGSMECHANISME: TLC NOSF TECHNOLOGIE

 

Indicaties

Ulcus cruris, decubitus, diabetische voetwonden, lang bestaande acute wonden.

accelerate01

 

Contra-indicaties

Om een optimale behandeling niet te vertragen is UrgoStart gecontra-indiceerd voor wonden zoals oncologische wonden of fistelwonden waaronder zich een diep abces kan bevinden.

 

Belangrijkste voordelen

  • Bevordert snellere genezing(1)
  • Is kosteneffectief
  • Verbetert de kwaliteit van het leven van patiënten (1)

 

Productlijn

VERSNELLEN RANGE NL

 

Klinisch bewijs

For a review of the clinical evidence for TLC-NOSF dressings please click here

(1) Meaume S, et al. A randomized, controlled, double-blind prospective trial with a Lipido-Colloid
Technology-Nano-OligoSaccharide Factor wound dressing in the local management of venous leg ulcers. Wound Repair and Regeneration 2012 (July/August); Vol 20:500-511.

Last update : March 19, 2020