Volkomen veilig reinigen

 • Beschrijving
 • Voordelen
 • Indicaties
 • In de praktijk
 • Veelgestelde vragen
 • Klinisch bewijs

Hydroactieve reinigende vezels gecombineerd met de TLC-matrix

Wondreiniging en exsudaatmanagement:

 • Pijnloze en atraumatische verwijdering
 • In één stuk te verwijderen
 • Geen verweking van de wondranden
 • Hemostatische eigenschappen
 • Ook verkrijgbaar als rope met sonde

 

Samenstelling

UrgoClean is een licht klevende, hydro-reinigend, absorberend verband bestaande uit:

 • hydro-reinigende polyacrylaatvezels met een acrylkern.
 • een licht klevende TLC laag.

 

UrgoClean

 

hydro-reinigende vezels

UrgoClean bestaat uit hydro-reinigende polyacrylaatvezels met een acrylkern.

Wondreiniging

De resten van afstervend weefsel worden door hoog-efficiënte hydro-reinigende vezels ingesloten in het verband. Vervolgens worden deze resten geabsorbeerd en vastgehouden door de verbandstructuur, wat bijdraagt aan hun verwijdering, zodat de wond wordt voorbereid voor een betere genezing.

Gelling and binding of the sloughy residue
Gelvorming en binding van resten van afstervend weefsel
 

Absorptie

De polyacrylaatvezels in UrgoClean zijn sterk absorberende vezels die in contact met exsudaat een gel vormen. UrgoClean Pad kan gemiddeld tot 1700 g exsudaat per m² absorberen. Deze absorptiecapaciteit is even groot als die van hydrofiberverband (Aquacel®, Durafiber®) en alginaatverband (Algosteril®).
UrgoClean Rope kan per verband tot 20 g absorberen, terwijl Aquacel® Rope gemiddeld slechts 15 g/verband absorbeert.

Gelling and binding of the sloughy residue
Absorptie van exsudaat
 

Minimaal ongemak bij verwijdering*

De vezels in het verband van de UrgoClean-lijn zijn dermate sterk dat het verband in één stuk, en daardoor gemakkelijker, kan worden verwijderd.** De aanwezigheid van TLC draagt bij aan een verbandwisseling die pijnloos is voor de patiënt en atraumatisch voor de wond. Bovendien beschermt TLC de omliggende huid.

* Pijnloze verwijdering in 91% van de gevallen

** Gemakkelijke of zeer gemakkelijke verwijdering in 99% van de gevallen, bij 50 patiënten met veneuze beenulcera en drukulcera.

* / ** gegevens uit klinisch onderzoek: S. Meaume et al. Management of chronic wounds with an innovative absorbent wound dressing. Journal of wound care vol 21, no7, July 2012

Gelling and binding of the sloughy residue
Verwijdering in één stuk
 

Andere eigenschappen

Het is aangetoond dat UrgoClean bacteriën vasthoudt1 en hemostatische eigenschappen2 heeft.

1 in-vitro- en in-vivo-onderzoeken, interne gegevens Urgo.
2 in-vitro-onderzoek, interne gegevens Urgo.

Met UrgoClean worden wonden veilig voorbereid voor een betere genezing.

Werkingsmechanisme

Stap 1: Bij contact met wondexsudaat nemen de hydrocolloïde deeltjes water op waardoor ze zwellen en een lipido-colloïde gel vormen. Op deze manier wordt in het wondbed een vochtig milieu gecreëerd. De vochtige omgeving biedt optimale omstandigheden voor celvermeerdering.

Stap 2: Tijdens huidherstel migreren fibroblasten (belangrijke cellen in het wondgenezingsproces) naar het wondgebied, waar ze prolifereren en de extracellulaire matrix synthetiseren waarin zich nieuw granulatieweefsel vormt.
De fibroblasten differentiëren vervolgens in situ tot myofibroblasten die door hun contractiele eigenschappen de wondranden naar elkaar toe brengen.
De unieke fysisch-chemische eigenschappen van TLC bevorderen de fibroblastproliferatie, wat het genezingsproces ondersteunt.

 

Werkingsmechanisme

Beoordeling Patiënt

 

Afmeting

Stuks

Z-Index Code

Artikelnummer

AIP Prijs

UrgoClean

6×6 cm

10

15757919

550108

€21.41

UrgoClean

10×12 cm

10

15757927

550109

€80.50

UrgoClean

15×20 cm

10

15757935

550110

€178.39


This website is an international website. Some products or sizes can therefore be unavailable in some countries. For more information, please contact us.

Voordelen voor de wond

 • Reinigende eigenschappen
 • bsorptie en retentie van exsudaat
 • Bescherming van de omliggende huid
 • Verwijdering in één stuk: er hoeven geen achtergebleven verbandfragmenten uit het wondbed te worden gehaald
 • Vasthouden van bacteriën
 • Vochtige wondgenezing
 • Geen verkleving met de wond: geen beschadiging van nieuw gevormd weefsel
 • Licht klevende TLC-laag = fibroblastproliferatie
 • Bescherming en verbetering van de omliggende huid
 • Voegt zich goed naar de contouren van het wondbed dankzij de zachte hechting
 • Hemostatische eigenschappen
 • Kan tot 7 dagen op zijn plaats blijven – minder verbandwisselingen en daardoor minder verstoring van het genezingsproces

benefits-for-professionnalVoordelen voor zorgprofessionals

 • Veilige wondreiniging
 • Tijdbesparende behandeling (vergemakkelijkt mechanisch debridement)
 • Exsudaatmanagement
 • Verwijdering in één stuk: er hoeven geen achtergebleven verbandfragmenten uit het wondbed te worden gehaald
 • Gemakkelijk aan te brengen
  • Blijft na aanbrengen goed op zijn plaats
  • Gemakkelijk te verplaatsen zonder verlies van de zachte hechting
  • Verkrijgbaar als tamponstreng met een sonde om aanbrenging te vergemakkelijken
 • Gemakkelijk te verwijderen en pijnloze verbandwisselingen
 • Kan onder compressie worden gebruikt
 • Kan tot 7 dagen op zijn plaats blijven – minder verbandwisselingen
 • Klinisch bewezen

benefits-for-patientVoordelen voor patiënten

 • Geen verkleving met de wond: pijnloze verbandwisselingen
 • Wordt goed verdragen
 • Zeer plooibaar en comfortabel
 • Verwijdering in één stuk: er hoeven geen achtergebleven verbandfragmenten uit het wondbed te worden gehaald
 • Kan tot 7 dagen op zijn plaats blijven – minder verbandwisselingen

UrgoClean Pad is geïndiceerd voor exsuderende wonden met afstervend weefsel (beenulcera, drukulcera, diabetische voetulcera, brandwonden, schaafwonden, traumatische wonden, postoperatieve wonden …).

Contra-indicaties

Waterstofperoxide antiseptica op basis van organisch kwik (Mercryl Lauryl®, Dermachrome®, Merfene®) of hexamidine (Hexomédine®).

Alan’s ervaring met UrgoClean

Gebruiksaanwijzing

 • Reinig de wond volgens lokaal protocol en spoel de wond met fysiologische zoutoplossing.
 • Het gebruik van UrgoClean Pad neemt de eventuele noodzaak van mechanisch debridement niet weg.
 • Indien nodig kan UrgoClean Pad met een steriele schaar op maat van de wond worden geknipt.
 • Verwijder de beschermfolie met behulp van de lipjes.
 • Breng de licht klevende kant van UrgoClean Pad aan op de wond.
 • Dek UrgoClean Pad, indien nodig, af met een secundair verband dat geschikt is voor de plaats van de wond en de hoeveelheid wondexsudaat.
 • Fixeer het verband met een geschikte zwachtel of fixatietape. Leg een compressiezwachtel aan als dat is voorgeschreven.
 • UrgoClean Pad moet tijdens de wondreinigingsfase om de 1 tot 2 dagen worden vervangen, en daarna zo vaak als nodig is (op zijn minst om de 7 dagen), afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de klinische toestand van de wond.

 

Aanbrengen van de UrgoClean Pad

Voorzorgen bij gebruik

 • Omdat de licht klevende laag van UrgoClean aan chirurgische handschoenen (latex) plakt, wordt geadviseerd de beschermstroken te gebruiken om het aanbrengen te vergemakkelijken.
 • Dankzij de niet-occlusieve aard van dit verband kan UrgoClean Pad onder nauwlettend medisch toezicht op gekoloniseerde wonden worden gebruikt.
 • Tijdens het reinigingsproces kan het lijken dat de wond groter wordt, door de geleidelijke eliminatie van afstervend weefsel.
 • Gebruik UrgoClean Pad of Rope niet in combinatie met waterstofperoxide of antiseptica op basis van organisch kwik of hexamidine.
 • Gooi alle ongebruikte stukken verband weg.
 • Controleer vóór gebruik of de steriliteitsbeschermer intact is.
 • Individueel verpakt steriel verband voor eenmalig gebruik: hergebruik van een product voor eenmalig gebruik kan tot infecties leiden.
 • Het verband niet opnieuw steriliseren.

urgocleanBeschikbare maten

 • Afmetingen /artikelnummer
 • 6 x 6 cm / 550108
 • 10 x 12 cm / 550109
 • 15 x 20 cm / 550110
 • 5 x 40 cm / 550111

 

 


This website is an international website. Some products or sizes can therefore be unavailable in some countries. For more information, please contact us.

Product

Wat is UrgoClean?

UrgoClean Pad is een nieuw type hydro-reinigend vezelverband met een groot absorberend en reinigend vermogen en voorzien van een licht klevendee lipido-colloïde (TLC) laag.

Hoe werkt UrgoClean?

In contact met exsudaat vormen de hydro-reinigende polyacrylaatvezels een gel. Ze zwellen en binden aan de resten van afstervend weefsel, die hierdoor worden geabsorbeerd en afgevoerd, wat bijdraagt aan hun eliminatie (autolytisch debridement). Deze gelvorming zorgt voor de handhaving van een vochtig wondmilieu, wat de genezing van gereinigde gebieden bevordert, en voorkomt bovendien laterale diffusie doordat exsudaat wordt vastgehouden.

Hoe verhoudt de absorptiecapaciteit van UrgoClean zich tot die van andere verbanden?

UrgoClean absorbeert 1700 g/m², evenveel als hydrofiberverband (Aquacel).

Waardoor is UrgoClean effectief in het reinigen van wonden?

De hydro-reinigende vezels van UrgoClean hebben een hoge absorptiecapaciteit. De polymerisatiegraad en het carboxylaatgehalte bepalen de absorberende en gelvormende eigenschappen die het verband geschikt maken voor de specifieke problemen van wonden met afstervend weefsel.

Waardoor kan de UrgoClean in één stuk verwijderd worden?

De hydro-reinigende vezels van UrgoClean hebben een uiterst trekvaste acrylkern, waardoor de vezels goed intact blijven tijdens verwijdering, zelfs na gelvorming in contact met de wond.

Wat is het verschil tussen tussen hydro-reinigende vezels en hydrofibers?

Hydrofibers zijn hydrocolloïde vezels die een gel vormen, een vochtige omgeving handhaven en exsudaat absorberen.

Hydro-reinigende vezels hebben deze functies ook, maar kunnen in één stuk worden verwijderd en bevorderen bovendien de wondreiniging.

Wat is het nut van de lichte kleeflaag?

Dankzij de lichte kleeflaag is UrgoClean zeer plooibaar en flexibel, waardoor het goed aansluit op het wondbed. Hierdoor wordt de genezing bevorderd en blijft UrgoClean na plaatsing goed op zijn plaats, wat helpt bij de verbandwisseling.

Indicaties

Wanneer kan UrgoClean worden gebruikt?

UrgoClean Pad is geïndiceerd voor exsuderende wonden met afstervend weefsel (beenulcera, decubitus, diabetische voetulcera, brandwonden, schaafwonden, traumatische wonden, postoperatieve wonden en oncologische wonden

Kan UrgoClean tijdens het granulatiestadium worden gebruikt?

Ja, UrgoClean kan tijdens het granulatiestadium worden gebruikt. Als het echter om een chronische wond gaat, is UrgoStart de perfecte vervolgbehandeling na UrgoClean om wondgenezing te versnellen.

Kan UrgoClean op droge wonden worden gebruikt?

In het geval van zwarte necrose moet de wond eerst gedebrideerd worden voordat UrgoClean wordt gebruikt. Een droge wond dient eerst met een fysiologische zoutoplossing te worden bevochtigd voordat UrgoClean wordt aangebracht.

Kan UrgoClean op geïnfecteerde wonden worden gebruikt?

Dankzij de niet-occlusieve aard van dit verband kan UrgoClean onder nauwlettend medisch toezicht op gekoloniseerde wonden worden gebruikt.

UrgoClean houdt bacteriën vast. Betekent dit dat het antibacterieel is?

Nee. UrgoClean bevat geen toegevoegd zilver en is geen antibacterieel verband, maar door zijn grote absorptievermogen is UrgoClean in staat om bacteriën uit gekoloniseerde wonden vast te houden. In het geval van een geïnfecteerde wond moet echter een antibacterieel verband worden gebruikt.

Kan UrgoClean samen met een gel worden gebruikt?

Ja, het kan gecombineerd worden met een hydrogel.

Wat zijn de contra-indicaties vanUrgoClean?

Antiseptica op basis van organisch kwik (Mercryl Lauryl®, Dermachrome®, Merfene®) of hexamidine (Hexomédine®), en waterstofperoxide.

Gebruik

UrgoClean kan aan handschoenen plakken. Hoe kan dit voorkomen worden?

Geadviseerd wordt de beschermstroken te gebruiken om het aanbrengen te vergemakkelijken.

Welke kant van UrgoClean dient op de wond te worden aangebracht?

Breng de licht klevende kant aan op de wond.

cutting-dressing-guide

 

Kan UrgoClean op maat worden geknipt?

Ja, UrgoClean kan op maat geknipt worden met een steriele schaar.

Hoe kan UrgoClean worden gefixeerd?

UrgoClean Pad kan worden afgedekt met een secundair verband dat geschikt is voor de plaats van de wond en de hoeveelheid wondexsudaat. Fixeer het verband met een geschikte zwachtel of fixatietape, of leg een compressiezwachtel aan indien voorgeschreven.

Kan UrgoClean onder compressie worden gebruikt?

Ja. UrgoClean heeft een groot vermogen om exsudaat vast te houden, zelfs onder compressie.

Wanneer dient een UrgoClean verband te worden vervangen?

UrgoClean moet tijdens de reinigingsfase om de 1 tot 2 dagen worden vervangen, en daarna zo vaak als nodig is (op zijn minst om de 7 dagen), afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de klinische toestand van de wond.

Hoe komt het dat de wond groter wordt na behandeling met UrgoClean?

De wond kan groter lijken na behandeling met UrgoClean. Dit komt door het reinigingsproces en de verwijdering van débris uit de wond.

UrgoReviewTC23Feb_Web earth-study-march-2014  
Supporting evidence-based practice: a clinical review of TLC technology Evaluation of two fibrous wound dressings for the management of leg ulcers: Results of a European randomised controlled trial (EARTH RCT)  
Download Download  

 

Management of chronic wounds with an innovative absorbent wound dressing

Meaume S. et al, journal of wound care vol 21 , no 7 , July 2012

 • Objective: To evaluate the efficacy and tolerability of an innovative absorbent wound dressing (UrgoClean; Laboratoires Urgo) in the local management of venous leg ulcers and pressure ulcers, during the sloughy stage of the healing process.
 • Method: A pilot, prospective, non-controlled open-label clinical trial held in 21 investigating centres. Adult patients, presenting with either a venous leg ulcer (VLU ) or a category III /IV pressure ulcer (PU ) with more than 50% of the surface area covered with sloughy tissue, a duration of less than 24 months, and no clinical signs of infection were included in the study. Patients were followed over a 6-week period with weekly visits, which included a physical examination, wound-area tracings and photographs by the investigating physician. Evaluations by the nursing staff and by the patients were made at each dressing change.
 • Results: Fifty patients with either a VLU (n=35) or a PU (n=15) were recruited. At baseline, mean wound surface area was 11.9 ± 11.3 cm2 and 12.5 ± 10.7 cm2, with a mean duration of 8.3 ± 6.4 months and 2.9 ± 3.0 months in the VLU and PU groups, respectively. Wounds in both groups were covered with more than 70% sloughy tissue, and the peri-lesional skin was considered to be healthy in 19 patients. By 6 weeks, mean wound surface area reduction in the VLU and PU groups was 23.7% and 29.2%, respectively, with full healing in 6 patients. All treated wounds were considered to be debrided by week 3 (< 40% slough for all wounds) and the median relative decrease of the sloughy tissue, at week 6, in the VLU and PU groups was 75% and 89%, respectively. Dressing acceptability was documented as being very good for both patients and nursing staff, particularly conformability and ease of use, with no residue left on the wound bed at dressing removal and the dressing also remained in one piece. Seven local adverse events were deemed to be potentially related to the trial dressing.
 • Conclusion: The results suggest that the dressing promoted the healing process of chronic wounds, showing itself to be a credible therapeutic alternative for the sloughy stage of the wound-healing process. It also demonstrated good tolerance and acceptability.
Last update : March 19, 2020