• Beschrijving
 • Voordelen
 • Indicaties
 • In de praktijk
 • Veelgestelde vragen
 • Klinisch bewijs

Voor u ontwikkelde compressietherapie:

 • Tweelaags compressiezwachtelsysteem
 • Uniek PresSure-systeem om de veilige toepassing van de aanbevolen therapeutische druk te optimaliseren
 • Verhoogde therapietrouw onder de patiënten leidt tot betere resultaten
 • Gemakkelijk in het gebruik

Samenstelling

Laag 1: KTECH Latex vrij (polstering: viscose, polyester; gebreide laag: polyamide, elastaan)

Ktech

 • Witte zwachtel met korte rek, die compressie, bescherming en absorptie levert

 

 

 

Laag 2: KPRESS(acryl, polyamide, elastaan; klevend materiaal dat geen latex bevat)

Kpress

 • Roze/beige, op zichzelf klevende zwachtel met rek, die de benodigde extra compressie voor de therapeutische druk voor beenulcera levert en die de zwachtels op hun plek houdt

 

Werkingsmechanisme

UrgoK2 Latex vrij is een tweelaags compressiezwachtelsysteem, dat gebruikmaakt van de exclusieve technologie van het PresSure-systeem.
Het PresSure-systeem is met name ontwikkeld als hulpmiddel bij het zorgen voor de aanbevolen therapeutische druk (van gemiddeld 40 mmHg) bij veneuze beenulcera vanaf de eerste keer dat het wordt aangebracht.
UrgoK2 geeft dezelfde “Gold Standard” compressie als een vierlaags zwachtelsysteem, maar dan met maar twee lagen.

INSTRUCTIE VIDEO

UrgoK2 Druksysteem

 

Afmeting

Stuks

Z-Index Code

Artikelnummer

AIP Prijs

UrgoK2 Latex Vrij

18-25 cm

1

16635736

510658

€22,25

UrgoK2 Latex Vrij

25-32 cm

1

16635752

552935

€23,59


This website is an international website. Some products or sizes can therefore be unavailable in some countries. For more information, please contact us.

benefits-for-professionnalVoordelen voor zorgverleners

 • De drukindicator zorgt altijd voor een juiste en consistente compressie
 • Nauwkeurige druk vanaf de eerste toepassing
 • De druk blijft tot 7 dagen gehandhaafd
 • Sterk absorberend
 • Goede therapietrouw van de patiënt
 • Klinisch bewezen hogere genezingscijfers
 • Keuze in klaar-voor-gebruikkits voor verschillende enkelmaten

benefits-for-patientVoordelen voor patiënten

 • Massage-effect tijdens het lopen (lage druk bij rust, hogere druk bij lopen)
 • Verbetering van de veneuze retour en vermindering van oedeem.
 • Meer comfort, dag en nacht = betere therapietrouw van de patiënt
 • Minder kans op afglijdend verband
 • Neemt weinig ruimte in, waardoor normaal schoeisel gedragen kan worden
 • Verhoogt de genezingscijfers
 • Verhoogt de kwaliteit van leven

Voordelen voor de huid

 • Goede absorptie van exsudaat
 • Gelijkmatige druk beschermt beenvormige uitsteeksels en vermijdt te veel druk op kwetsbare plekken
 • Geeft een gemiddelde druk van 40 mmHg
 • Verhoogt de genezingscijfers

 

k2_ulcerThe UrgoK2 Latex vrij compressiezwachtel is ontwikkeld voor de behandeling van veneuze beenulcera, het verminderen van het daarmee samengaande chronische veneuze oedeem (patiënten met een EAI > 0,8) en trofische aandoeningen als gevolg van chronische veneuze insufficiëntie.

Contra-indicaties

 • Arteriële aandoeningen (arteriële ulcera of ulcera met arteriële predominantie; bekende of vermoede arteriële ziekte).
 • Enkel-armindex (EAI) < 0,8.
 • Patiënten met diabetische microangiopathie, ischemische flebitis (phlegmasia caerulea dolens), septische trombose.
 • Ulceratie (verzwering) als gevolg van een infectie.
 • Allergie voor een van de bestanddelen

Dean’s ervaring met K2

Gebruiksaanwijzing

Voordat u de zwachtels aanlegt:

 • Onderzoek de vorm van het been en controleer op drukgevoelige gebieden (d.w.z. benige uitsteeksels).
 • Bescherm het been en pas zo nodig de vorm aan met polstering. Leg een passend verband aan op een eventuele wond alvorens zwachtels aan te leggen. Indien het been een wond heeft deze voorzien van een juist verband.
 • Meet de enkelomtrek en selecteer aan de hand daarvan de juiste kit (enkelmaat 18-25 cm of 25-32 cm).
 • Het compressiesysteem wordt bij voorkeur ‘s ochtends vroeg aangelegd of nadat de benen van de patiënt een uur lang hoger zijn gelegd, om orthostatisch oedeem zoveel mogelijk te beperken.
 • Bepaal, afhankelijk van de indicatie, of een zwachtel nodig is van de teen tot de knie (bij veneuze beenulcera) of van de teen tot de dij (bij oedeem) en kies de juiste zwachtelkit en breedte.

“Beneden de knie”-toepassing (bij veneuze beenulcera en veneus oedeem)

Kit voor enkelomtrek 18-25 cm – 50% overlap

 • 1.Zet de voet onder een hoek van 90° – “tenen naar de neus”. Begin aan de teenbasis met het aanleggen van KTECH Lite en gebruik 1 of 2 windingen om de zwachtel te fixeren. Zorg dat de kant met de polstering met de huid in contact is en de drukindicator aan de bovenrand zit, richting de patiënt. Fixeer de hiel met een achtvorm en zorg dat de hiel volledig bedekt is. Rek de zwachtel bij het aanbrengen niet helemaal uit.
 • 2. Leg de zwachtel spiraalsgewijs rond het been vanaf de buitenkant van de enkel en rek de zwachtel hierbij zover uit dat de drukindicator een cirkel vormt en elkaar zoveel overlapt dat de drukindicator net bedekt wordt (50% overlap). Stop met zwachtelen 2 cm onder de knieholte. Knip eventueel overtollige zwachtel af en maak vast met hechtpleister.
 • 3. Leg KPRESS (of KPRESS latexvrij) over KTECH aan op dezelfde manier als voor KTECH. Houd voor het comfort van de patiënt een randje KTECH bij de tenen en knie vrij. Knip na het aanleggen eventuele overtollige stukken verband af en druk de zwachtel zachtjes aan voor een goede hechting.

Kit voor enkelomtrek 25-32 cm – 2/3 overlap

Op dezelfde manier aanleggen als bij de 18-25 cm-kit, waarbij de drukindicator, die op het midden van de zwachtel afgedrukt is, wordt bedekt (2/3 overlap).

 

 

 

Voorzorgsmaatregelen

 • Controleer met behulp van doppler-ultrasonografie of de EAI > 0,8 alvorens het systeem voor te schrijven.
 • Gebruik het compressiesysteem in het geval van diabetes, hartfalen of gevorderde microvasculaire ziekte onder nauwlettend medisch toezicht na passende behandeling.
 • Als er sprake is van infectieuze dermatose rond het ulcus, de infectie behandelen alvorens de behandeling met het compressiesysteem te beginnen.
 • Als de ulcus een zeldzame etiologie heeft, zoals vasculitis (vaatontsteking), hemopathie (bloedziekte), pyodermia gangraenosa (zeer zeldzame huidziekte), enz., mag het compressiesysteem uitsluitend worden gebruikt na verwijzing door een specialist.
 • De werkzaamheid van UrgoK2 is getest en bevestigd voor de gecombineerde toepassing van KTECH en KPRESS.
 • Het PresSure-systeem is specifiek ontworpen voor het helpen aanleggen van de zwachtels; het is belangrijk om de instructies zorgvuldig te volgen om de aanbevolen therapeutische druk te bereiken.
 • De UrgoK2 kits zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.
 • Niet in de nabijheid van licht en warmte bewaren.

 

Verkrijgbare artikelen

urgok2UrgoK2 Latex vrij kit

Inhoud 1 KTECH latex vrij en 1 KPRESS

 • maat 1 artikelnummer: 510658 voor een enkelomtrek van: 18-25 cm.
 • maat 2 artikelnummer:552935 voor een enkelomtrek van: 25-32cm. .

This website is an international website. Some products or sizes can therefore be unavailable in some countries. For more information, please contact us.

Product

Wat is de UrgoK2 Latex vrij?

UrgoK2 Latex vrij is een uniek en vernieuwend tweelaags compressiezwachtelsysteem dat is ontwikkeld om de druk over twee dynamische lagen te verdelen.

UrgoK2 Latex vrij maakt gebruik van de ‘PresSure System’-technologie van Urgo Medical. Met het ‘PresSure System’ levert UrgoK2 Latex vrij met slechts twee lagen dezelfde gouden standaard voor het drukniveau die met vierlaagse compressiezwachtels wordt bereikt (gemiddeld 40 mmHg) en een comfortabele, effectieve, niet-dikke, veilige methode voor het aanbrengen van de therapeutische druk die nodig is voor de behandeling van veneuze beenulcera, chronisch veneus oedeem en lymfoedeem, ongeacht de enkelomtrek (18-32 cm en 25-32 cm).

UrgoK2 Latex vrij levert nauwkeurige, aanhoudende compressie gedurende 7 dagen, met meer gemak voor de zorgprofessionals en een verbeterde kwaliteit van leven voor de patiënt en is ontwikkeld om gedurende de behandelperiode dag en nacht te worden gedragen.

Zie ook op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uC1GiKVL7aA

 

Hoe werkt de UrgoK2 Latex vrij?

De UrgoK2 Latex vrij bestaat uit twee verschillende lagendie zorgen voor de juiste therapeutische druk en comfort voor de gebruiker.

UrgoK2 Latex vrij levert therapeutische druk van 40 mmHg bij de enkel, die van de enkel naar de knie geleidelijk afneemt. Daarnaast heeft de UrgoK2 Latex vrij een masserend effect tijdens het lopen, met een lage rustdruk en een hoge werkdruk.

Wat is de ‘PresSure’ techniek?

UrgoK2 Latex vrij levert al vanaf de eerste keer aanleggen de juiste druk door het ‘PresSure System’, dat gebruik maakt van de op elke zwachtel voorgedrukte compressie indicatoren en de verschillende setafmetingen afhankelijk van de enkelomtrek. Beide zwachtellagen, UrgoKTech en UrgoKPress, zijn voorzien van compressie indicatoren die zijn ontwikkeld om het aanleggen te vergemakkelijken en die aangeven dat de zwachtels correct zijn aangelegd. Elke laag bevat een voorgedrukte ellips die wordt opgerekt tot een cirkel wanneer de juiste rek wordt bereikt.

Het PresSure-systeem houdt ook rekening met de enkelomtrek van de patiënten en garandeert de juiste druk, ongeacht de vorm van het been van de patiënt.

Wat is het verschil tussen UrgoK2 Latex vrij en andere meerlaags-systemen?

De “Gouden Standaard” qua therapeutische druk wordt als gezien als 40mmHg ter hoogt van de enkel, gemeten onder de zwachtel. UrgoK2 Latex vrij levert deze druk en uit onderzoek blijkt (1) dat de UrgoK2 Latex vrij even effectief en veilig is als ProFore, een vier-laags systeem.

Echter, doordat UrgoK2 Latex vrij slechts uit twee lagen bestaat is deze makkelijk aan te brengen door de zorgverlener en comfortabeler voor de patiënt.

Wat is het verschil met korte rek zwachtels?

Niet-elastische zwachtels en zwachtels met korte rek hebben een rek van minder dan 100%. Ze leveren een lage rustdruk en een hoge werkdruk, waardoor een hoge drukamplitude (SSI gelijk of > 10 mmHg) ontstaat, wat een positieve invloed op de genezing kan hebben en tot een afname van oedeem kan leiden, met een aanzienlijk effect op de diepe veneuze terugstroom in vergelijking met elastische zwachtels. Uit klinisch onderzoek is gebleken dat de druk met het SSB-systeem al binnen enkele uren verdwijnt en dat
dit er vaak toe kan leiden dat de zwachtel verschuift waardoor deze vaak opnieuw moet worden aangelegd, met name in de vroege stadia van compressietherapie, tot het oedeem in het been is afgenomen. Deze zwachtels kunnen moeilijk correct om het been aan te leggen zijn en de voordelen zijn afhankelijk van de spieractiviteit en de ervaring en vaardigheden van de zorgprofessionals die de zwachtels aanleggen.

 

Wat is het verschil met lange rek zwachtels?

Zwachtels met lange rek hebben een rek van meer dan 100%. Ze handhaven de aangebrachte druk zelfs wanneer de patiënt in rust is. Het verschil tussen de werk- en rustdruk is laag. Dit type zwachtel is met name aangewezen voor immobiele patiënten bij wie de spierpomp ineffectief is en bij wie een hoge constante druk nodig is om de veneuze terugstroom te ondersteunen. Een minimale toename in de rek kan resulteren in een aanzienlijke stijging van de uitwendige druk op het been, met een risico op huidbeschadiging (als goede oefening in het aanleggen van de zwachtel achterwege is gebleven).

 

(1) Lazareth I, Moffatt C, Dissemond J, Hanna R, Bohbot S, Connolly N. Evaluation of the efficacy and safety of the UrgoK2 versus Profore compression systems in the treatment of venous leg ulcers: results of a European Randomized Controlled Trial
(2) Hanna R, Bohbot S, Connolly N. A comparison of interface pressures of three compression bandage systems.
(3) Junger et al. Comparison of Interface pressure of three different bandaging systems used on healthy volunteers: results of a prospective randomized clinical study.
(4) World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Principles of best practice: Compression in venous leg ulcers. A consensus document. London: MEP Ltd, 2008.

Indicaties

Wanneer kan ik de UrgoK2 Latex vrij gebruiken?

 • UrgoK2 Latex vrij is geindiceerd voor de behandeling van (overwegend) veneuze beenulcera, chronisch veneus oedeem en lymfoedeem welke volledige compressie behoeven.

Wat zijn de contra-indicaties van UrgoK2 Latex vrij?

 • Meerlaagse compressiezwachtelsystemen zijn gecontra-indiceerd voor patiënten met arteriële ulcera en in geval van (vermeende) arterieële aandoeningen: UrgoK2 wordt niet aanbevolen voor patiënten met een enkel-armindex (EAI) die lager is dan 0,8, gemeten door middel van dopplerechografie.
 • Patiënten met een mogelijke allergie voor een van de bestanddelen.

Gebruik

Hoe kan de Urgok2 Latex vrij toegepast worden?

Voor de behandeling van veneuze beenulcera en chronisch veneus oedeem.

Toepassen tot onder de knie

- enkelomtrek van 18-25 cm – 50% overlap

 • Houd de voet vóór het aanleggen in een hoek van 90 graden (‘tenen naar de neus’). Begin het aanleggen van UrgoKTech aan de basis van de tenen door de zwachtel met twee slagen vast te leggen waarbij ervoor wordt gezorgd dat de compressie indicatoren zich aan de bovenrand bevinden.
 • Leg de zwachtel in de vorm van een acht vast bij de hiel; zorg ervoor dat de hiel geheel is bedekt.
 • Leg de zwachtel met spiraalvormige windingen rond het been aan waarbij de compressie indicatoren worden opgerekt tot een cirkel met 50% overlap zodat de compressie indicatoren net worden bedekt, waardoor de juiste compressie wordt bereikt. Eindig 2 cm onder de knieholte. Verwijder overtollig zwachtelmateriaal en zet vast met tape.
 • Leg UrgoKPress aan over UrgoKTech met behulp van dezelfde techniek. Breng voor comfort voor de patiënt UrgoKPress aan over UrgoKTech waarbij bij de tenen en de knie een rand van UrgoKTech wordt vrijgelaten. Verwijder overtollig zwachtelmateriaal. Druk de zwachtel na het aanbrengen zacht aan voor volledige cohesie.

- enkelomtrek van 25-32 cm – 2/3 overlap

Gebruik de juiste zwachtelset voor een enkelomtrek van 25-32 cm en leg de zwachtels op dezelfde wijze aan zoals beschreven voor
een enkelomtrek van 18-25 cm, maar met een 2/3 overlap zodat de compressie indicatoren van de voorgaande winding (voorgedrukt in het midden van de zwachtel) net worden bedekt.

 

 

Voor lymfoedeem

Toepassen tot en met de dij.

Indien nodig, eerst de tenen verbinden met juist materiaal. Voor het zwachtelen van het totale been kan de dezelfde techniek en overlap worden gebruikt als zwachtelen tot onder knie,, maar met de onderstaande volgorde.

 

 1. Zwachtel met KTECH de voet in – stop bij de enkel.
 2. Gebruik dan KTECH tot net boven de knie, waarbij de knie licht gebogen blijft. Eventueel polsteren achter de knie voor comfort
 3. Zwachtel dan door tot de bovenkant van de dij en fixeer met tape.
 4. Pas de KPRESS toe over de KTECH laag met dezelfde volgorde en techniek.

 

Als de zwachtels zijn aangebracht druk dan de zwachels licht aan voor volledige cohesie.

UrgoK2 Latex vrij dient dag en nacht gedragen te worden. Maximaal tot 7 dagen of korter volgens inzicht van de zorgverlener.

 

 

Hoe lang kan de UrgoK2 Latex vrij blijven zitten?

UrgoK2 Latex vrij dient dag en nacht gedragen te worden, totdat de zwachtel wordt vervangen, dit naar inzicht van de zorgverlener.

UrgoK2 Latex vrij wordt aanbevolen voor maximaal 7 dagen.

JWC_18_11_474_Junger-web BJN_17_20_TVS_16_24_Urgo_web urgo-evidence-review-supplement-lr
Comparison of interface pressures of three compression bandaging systems used on healthy volunteers A comparison of interface pressures of three compression bandage systems Efficacy and reproducible
compression of the KTwo
bandage system
Download Download Download

Efficacy of two compression systems in the management of VLUs: Results of a European RCT.

I Lazareth et al. Journal of Wound Care 21(11) 553-565, 2012

  • alle-landenDoelenDe werkzaamheid beoordelen van UrgoK2/KTwo in vergelijking met Profore, bij behandeling van veneuze beenulcera. Het beoordelingscriterium was een 100% re-epithelisatie na een behandeling van maximaal 12 weken.
  • Resultaten: Het percentage van complete wondsluiting is afgebeeld in de onderstaande grafiek, zowel wereldwijd als per land, door middel van een ITT-analyse.
   De werkzaamheidsanalyse laat in 44,1% van de UrgoK2/KTwo groep een complete wondsluiting zien, tegen 38,7% in de Profure groep (p= ns) (De PP-analyse laat soortgelijke resultaten zien).

   Grafiek: percentage patiënten met 100% wondsluiting na 12 weken.

   This clinical trial demonstrates the non-inferiority of UrgoK2/KTwo cDit klinische onderzoek laat zien dat behandeling met UrgoK2/KTwo, vergeleken met de originele vierlaagse compressiezwachtel van Profore, niet minder effectief is gebleken (non-inferiority). Met een hoog vertrouwenspercentage scoort UrgoK2/KTwo even hoog als de “Gold Standard” compressiezwachtel.

 

Bovendien blijkt dat de UrgoK2/KTwo compressiezwachtel dezelfde werkzaamheid heeft als het Profore-systeem, heel gemakkelijk aan te brengen is en een uitstekend tolerantieprofiel heeft.

Last update : March 19, 2020