Volkomen veilig reinigen

 • Beschrijving
 • Voordelen
 • Indicaties
 • In de praktijk
 • Veelgestelde vragen

TAMPONSTRENG MET STERIELE SONDE

Wondreiniging en exsudaatmanagement:

 • Maximaal debridement
 • Atraumatisch en in één stuk te verwijderen
 • Hemostatische eigenschappen
 • Ook verkrijgbaar als verband

 

 

Beschrijving

UrgoClean Rope is een hydro-reinigend, absorberend tamponverband bestaande uit hydro-reinigende polyacrylaatvezels met een acrylkern. UrgoClean Rope wordt verpakt met een steriele sonde.

UrgoClean Rope

 

hydro-reiniging

Wondreiniging

De resten van afstervend weefsel worden door hoog-efficiënte hydro-reinigende vezels ingesloten in het verband. Vervolgens worden deze resten geabsorbeerd en vastgehouden door de verbandstructuur, wat bijdraagt aan hun verwijdering, zodat de wond wordt voorbereid op een betere genezing.

Gelvorming en binding van resten van afstervend weefsel

 

Absorptie

De polyacrylaatvezels in UrgoClean Rope zijn sterk absorberende vezels die in contact met exsudaat een gel vormen, waardoor effectieve verticale absorptie optreedt en laterale verspreiding van exsudaat wordt voorkomen. UrgoClean Rope kan per verband tot 20 g absorberen, terwijl Aquacel® Rope gemiddeld slechts 15 g/verband absorbeert.
UrgoClean Pad kan gemiddeld tot 1700 g exsudaat per m² absorberen. Deze absorptiecapaciteit is even groot als die van hydrofiberverband (Aquacel®, Durafiber®) en alginaatverband (Algosteril®).

Verwijdering in één stuk

 

Minimaal ongemak bij verwijdering*

De vezels in UrgoClean Rope zijn dermate sterk dat het verband in één stuk, en daardoor gemakkelijker, kan worden verwijderd.**

* Pijnloze verwijdering in 87% van de gevallen

**Gemakkelijke of zeer gemakkelijke verwijdering in 98% van de gevallen

* / ** gegevens uit klinisch onderzoek: S. Meaume et al. Evaluation of the pain on removal, acceptability and efficacy of UrgoClean® Rope, in the local treatment of acute or chronic cavity wounds

Andere eigenschappen

Het is aangetoond dat UrgoClean Rope bacteriën vasthoudt1 en hemostatische eigenschappen2 heeft.

1 in-vitro- en in-vivo-onderzoeken, interne gegevens Urgo.

2 in-vitro-onderzoek, interne gegevens Urgo.

 

Met UrgoClean worden wonden veilig voorbereid op een betere genezing.

Werkingsmechanisme

In contact met exsudaat vormen de hydro-reinigende polyacrylaatvezels van UrgoClean een gel. Ze zwellen en binden aan de resten van afstervend weefsel, die daardoor worden geabsorbeerd en afgevoerd, wat bijdraagt aan hun eliminatie (autolytisch debridement). De vorming van deze gel zorgt voor de handhaving van een vochtig wondmilieu, wat de genezing van gereinigde gebieden bevordert, waarbij exsudaat wordt vastgehouden en laterale diffusie ervan wordt voorkomen.

Werkingsmechanisme

 

Afmeting

Stuks

Z-Index Code

Artikelnummer

AIP Prijs

UrgoClean Rope

5×40 cm

5

15757943

550111

€39.84


This website is an international website. Some products or sizes can therefore be unavailable in some countries. For more information, please contact us.

Voordelen voor de wond

 • Reinigende eigenschappen
 • Verticale absorptie en retentie van exsudaat
 • Vasthouden van bacteriën
 • Creeërt een vochtig wondmilieu
 • Hemostatische eigenschappen

benefits-for-professionnalVoordelen voor zorgprofessionals

 • Veilige wondreiniging
 • Tijdbesparende behandeling (vergemakkelijkt mechanisch debridement)
 • Exsudaatmanagement
 • Gemakkelijk aan te brengen
 • Gemakkelijk te verwijderen en pijnloze verbandwisselingen
 • Klinisch bewezen

benefits-for-patientVoordelen voor patiënten

 • Geen verkleving met de wond: pijnloze verbandwisselingen
 • Wordt goed verdragen
 • Zeer plooibaar en comfortabel

UrgoClean® Rope is geïndiceerd voor de reinigingsfase van exsuderende diepe en cavitaire wonden, chronische wonden (beenulcera, drukulcera, diabetische voetulcera), acute (traumatische), postoperatieve en oncologische wonden

Contra-indicaties

 • Niet gebruiken in fistelwonden met een diameter kleiner dan die van de sonde.
 • Niet gebruiken op droge wonden.
 • Niet gebruiken als chirurgische vulling (niet-resorbeerbare tampon).
 • Niet endonasaal gebruiken bij een neusbijholteoperatie.

Alan’s ervaring met UrgoClean

Gebruiksaanwijzing

 • Reinig de wond volgens lokaal protocol en spoel de wond met fysiologische zoutoplossing.
 • Het gebruik van UrgoClean Rope neemt de eventuele noodzaak van mechanisch debridement niet weg.
 • Trek de blisterverpakking open.
 • Gebruik zo nodig de sonde om de diepte van de wond te bepalen.
 • Indien nodig kan UrgoClean Rope met een steriele schaar op de juiste lengte voor de wonddiepte worden geknipt.
 • Breng UrgoClean Rope losjes direct in de wond aan, en zorg er daarbij voor dat u niet te veel druk uitoefent.
 • Een licht exsuderende wond moet eerst met fysiologische zoutoplossing worden bevochtigd voordat UrgoClean Rope wordt aangebracht.
 • Zorg dat de tamponstreng zichtbaar en toegankelijk blijft en gemakkelijk uit de diepe wond kan worden verwijderd.
 • Dek UrgoClean Rope af met een secundair verband dat geschikt is voor de plaats van de wond en de hoeveelheid wondexsudaat.
 • UrgoClean Rope moet tijdens de wondreinigingsfase om de 1 tot 2 dagen worden vervangen, en daarna zo vaak als nodig is, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de klinische toestand van de wond.
 • Zorg ervoor dat UrgoClean Rope volledig uit de wond wordt verwijderd.

Voorzorgen bij gebruik

 • Dankzij de niet-occlusieve aard van dit verband kan UrgoClean Rope onder nauwlettend medisch toezicht op geïnfecteerde wonden worden gebruikt.
 • Tijdens het reinigingsproces kan het lijken dat de wond groter wordt, door de geleidelijke verwijdering van afstervend weefsel.
 • Gebruik UrgoClean Rope niet in combinatie met waterstofperoxide of antiseptica op basis van organisch kwik of hexamidine.
 • Beperk het contact tussen de sonde en de wond en laat de sonde niet in de wond achter.
 • Gooi de sonde na gebruik weg, samen met alle ongebruikte stukken UrgoClean Rope.
 • Controleer vóór gebruik of de steriliteitsbeschermer intact is.
 • Individueel verpakt steriel verband voor eenmalig gebruik: hergebruik van een product voor eenmalig gebruik kan tot infecties leiden.
 • De tamponstreng en sonde niet opnieuw steriliseren.
 • Niet inslikken.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.

Beschikbare maten

 • Afmetingen / Artikelnummer
  • 5 cm x 40 cm / 550111

  urgoclean_rope


This website is an international website. Some products or sizes can therefore be unavailable in some countries. For more information, please contact us.

Product

Wat is UrgoClean Rope?

UrgoClean Rope is een nieuw type hydro-reinigend vezelverband met een groot absorberend en reinigend vermogen.

Hoe werkt UrgoClean Rope?

In contact met exsudaat vormen de hydro-reinigende polyacrylaatvezels een gel. Ze geleren en binden aan de resten van afstervend weefsel, die hierdoor worden geabsorbeerd en afgevoerd, wat bijdraagt aan hun eliminatie (autolytisch debridement). Deze gelvorming zorgt voor de handhaving van een vochtig wondmilieu, wat de genezing van gereinigde gebieden bevordert, en voorkomt bovendien laterale diffusie doordat exsudaat wordt vastgehouden.

Hoe verhoudt de absorptiecapaciteit van UrgoClean Rope zich tot die van andere verbanden?

UrgoClean Rope absorbeert 20 g/verband, meer dan hydrovezeltamponstreng (Aquacel Rope: 15 g/verband).

Waardoor is UrgoClean Rope effectief in het reinigen van wonden?

De hydro-reinigende vezels van UrgoClean Rope hebben een hoge absorptiecapaciteit. De polymerisatiegraad en het carboxylaatgehalte bepalen de absorberende en gelvormende eigenschappen die het verband geschikt maken voor de specifieke problemen van wonden met afstervend weefsel.

Waardoor kan de UrgoClean Rope in één stuk verwijderd worden?

De hydro-reinigende vezels van UrgoClean Rope hebben een uiterst trekvaste acrylkern, waardoor de vezels goed intact blijven tijdens verwijdering, zelfs na gelvorming in contact met de wond.

Wat is het verschil tussen hydro-reinigende vezels en hydrofibers?

Hydrofibers zijn hydrocolloïde vezels die een gel vormen, een vochtige omgeving handhaven en exsudaat absorberen.
Hydro-reinigende vezels hebben deze functies ook, maar kunnen in één stuk worden verwijderd en bevorderen bovendien de wondreiniging.

Waarom maakt de UrgoClean Rope geen gebruik van de TLC-matrix?

Één van de eigenschappen van de TLC-matrix is dat deze zacht aan de wond hecht. De tamponstreng is ontwikkeld zonder de licht klevende TLC om het aanbrengen in diepe wonden te vergemakkelijken.

Zijn de vezels resorbeerbaar en biologisch afbreekbaar?

Nee, UrgoClean rope is niet resorbeerbaar en biologisch afbreekbaar

Indicaties

Wanneer kan de UrgoClean Rope gebruikt worden?

UrgoClean Rope is geïndiceerd voor de reinigingsfase van exsuderende diepe en cavitaire wonden, chronische wonden (beenulcera, drukulcera, diabetische voetulcera), acute (traumatische), postoperatieve en oncologische wonden.

Kan de UrgoClean Rope tijdens het granulatiestadium worden gebruikt?

Ja, de UrgoClean Rope kan tijdens het granulatiestadium worden gebruikt.

Kan de UrgoClean Rope op droge wonden worden gebruikt?

In het geval van zwarte necrose moet de wond eerst gedebrideerd worden, voordat UrgoClean Rope wordt gebruikt. Een droge wond dient eerst met fysiologische zoutoplossing te worden bevochtigd voordat UrgoClean Rope wordt aangebracht.

Kan de UrgoClean Rope op geïnfecteerde wonden worden gebruikt?

Dankzij de niet-occlusieve aard van dit verband kan UrgoClean Rope onder nauwlettend medisch toezicht op gekoloniseerde wonden worden gebruikt.

UrgoClean Rope houdt bacteriën vast. Betekent dit dat het antibacterieel is?

Nee.UrgoClean Rope bevat geen toegevoegd zilver en is geen antibacterieel verband, maar door zijn grote absorptievermogen is UrgoClean Rope in staat om bacteriën uit gekoloniseerde wonden vast te houden. In het geval van een geïnfecteerde wond moet echter een antibacterieel verband worden gebruikt.

Kan de UrgoClean Rope samen met een gel worden gebruikt?

Ja, het kan gecombineerd worden met een hydrogel.

Wat zijn de contra-indicaties van UrgoClean Rope?

 • Antiseptica op basis van organisch kwik (Mercryl Lauryl®, Dermachrome®, Merfene®) of hexamidine (Hexomédine®), en waterstofperoxide.
 • Niet gebruiken in fistelwonden met een diameter kleiner dan die van de sonde.
 • Niet gebruiken op droge wonden.
 • Niet gebruiken als chirurgische vulling (niet-resorbeerbare tampon).
 • Niet endonasaal gebruiken bij een neusbijholteoperatie.

Gebruik

Kan de UrgoClean Rope worden geknipt?

Ja, de UrgoClean Rope kan op maat geknipt worden met een steriele schaar.

Wanneer moet UrgoClean Rope worden vervangen?

UrgoClean Rope moet tijdens de reinigingsfase om de 1 tot 2 dagen worden vervangen. Daarna zo vaak als nodig is, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de klinische toestand van de wond.

Hoe komt het dat de wond groter wordt na behandeling met UrgoClean Rope?

De wond kan groter lijken na behandeling met UrgoClean Rope. Dit komt door het reinigingsproces en de verwijdering van débris uit de wond.

Waarvoor is de sonde bedoeld?

De sonde dient als hulpmiddel bij het aanbrengen van de tamponstreng in een diepe wond.
Dankzij een schaalverdeling in cm wordt de sonde ook gebruikt om de diepte van de wond te bepalen.

Hoe moet de sonde worden gebruikt?

Breng UrgoClean Rope direct in de diepe wond aan. Gebruik de sonde om inbrenging van de tamponstreng in de holte te vergemakkelijken. De diepte van de wond kan op de schaalverdeling in cm worden afgelezen.

Kan deze deze tamponstreng in combinatie met compressen worden gebruikt?

UrgoClean Rope moet worden afgedekt met een secundair verband dat geschikt is voor de plaats en mate van exsudatie van de wond.

Kunnen er meerdere UrgoClean ropes worden gebruikt in een wond?

Als de wond erg diep of groot is, kunnen meerdere tamponstrengen worden ingebracht. Zorg dat de tamponstrengen nog zichtbaar en toegankelijk zijn, zodat ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Last update : March 19, 2020