Bespaar tot 100 dagen

 • Beschrijving
 • Voordelen
 • Indicaties
 • In de praktijk
 • Klinisch bewijs

Beschrijving

 

UrgoStart Plus is een innovatief, gepatenteerd verband dat door Urgo Medical is ontwikkeld. Het bestaat uit twee exclusieve technologieën, namelijk de genezende TLC-NOSF-matrix en poly-absorberende vezels.

 

UrgoStart Plus bestaat uit

 Reinigende werking

 • Poly-absorberende acrylaatvezels, die reiniging van de wond (van necrose, exsudaat en bacterieresten) garanderen. 

   

   

   

   

   

   TLC NOSF GELLING MATRIX

 • Een licht klevende TLC-NOSF-matrix van lipido-colloïde deeltjes, polymeren en een exclusief component, namelijk NOSF (Nano-Oligo Sacharide Factor), dat een snellere wondgenezing bevordert.

 

 

Samenstelling

 

Afmeting

Stuks

Z-Index Code

Artikelnummer

AIP Prijs

UrgoStart Plus

6×6 cm

5

16598946

552245

€52.50

UrgoStart Plus

10×12 cm

5

16598954

552246

€75.61

UrgoStart Plus

15×20 cm

5

16598962

552247

€165.37


This website is an international website. Some products or sizes can therefore be unavailable in some countries. For more information, please contact us.

Werkingsmechanisme

UrgoStart Plus versnelt de genezing en reinigt de wond van necrose, exsudaat en bacterieresten.

De genezende TLC-NOSF-matrix vormt een gel wanneer deze in contact komt met de wond en versnelt de wondgenezing door een remmende werking op een teveel aan metalloproteasen, die de extracellulaire matrix afbreken. Verder creëert de matrix een vochtige omgeving en bevordert deze de werking van de belangrijkste cellen die bij het genezingsproces betrokken zijn (fibroblasten, keratinocyten en macrofagen).

Wanneer de poly-absorberende vezels in contact komen met de wond, vormen deze een gel. Het verband absorbeert en vangt necrose, exsudaat en eventuele bacterie resten die in de wond aanwezig zijn, wat het autolytisch debridement versnelt. De poly-absorberende vezels bieden een hogere mate van cohesie van het verband waardoor het pijnloos als één geheel kan worden verwijderd, zonder dat er wondtrauma’s worden veroorzaakt.

 

UrgoStart Plus heeft meerdere eigenschappen:

 • Snellere genezing in combinatie met reiniging van alle materialen die in de wond aanwezig zijn (necrose, exsudaat, bacterieresten)
 • Absorptie van exsudaat
 • Behandeling van kleine, bloedende wonden
 • Creëren en handhaven van een vochtig wondmilieu dat het genezingsproces bevordert
 • Atraumatische verwijdering
 • Bescherming van de huid rond de wond

Comfort en gebruiksgemak:

 • Pijnloze verwijdering
 • Het verband kan in één stuk worden verwijderd
 • Goed vormbaar en eenvoudig te plaatsen vanwege de licht klevende eigenschappen

De werkzaamheid van de poly-absorberende vezels voor een snellere wondreiniging en de werkzaamheid van TLC-NOSF op een sneller genezingsproces is aangetoond in gerandomiseerde gecontroleerde klinische onderzoeken1,2.

 

1 Meaume S, et al. A randomized-controlled, double-blinded prospective trial with a TLC-NOSF wound dressing, in the local management of venous leg ulcers. Wound Rep Reg. 2012; 20(4):500-511.

2 Meaume S, et al. Evaluation of two fibrous wound dressings for the management of leg ulcers: Results of a European randomised controlled trial (EARTH RCT). J Wound Care 2014; 23, (3): 105 – 116

Indicaties

UrgoStart Plus is geïndiceerd voor alle fasen (van wondreiniging tot volledige genezing) van exsuderende wonden, inclusief chronische wonden (ulcus cruris, decubitus, diabetische voetulcera) en langbestaande acute wonden.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding van de wond:

 • Reinig de wond volgens lokaal protocol en spoel de wond met fysiologische zoutoplossing.
 • Als eerder al een antisepticum is gebruikt, spoelt u de wond voorzichtig met een normale zoutoplossing voordat UrgoStart Plus wordt aangebracht.
 • Maak de omliggende huid voorzichtig droog.
 • Het gebruik van UrgoStart Plus neemt niet de eventuele noodzaak weg van mechanische debridement.

Aanbrengen van het verband:

 • Verwijder voorzichtig de beschermstroken.
 • Breng de licht klevende zijde van UrgoStart Plus rechtstreeks aan op de wond. Indien nodig kan UrgoStart Plus met een steriele schaar op maat van de wond worden geknipt.
 • Dek het verband indien nodig af met een secundair verband dat geschikt is voor de plaats van de wond en de hoeveelheid wondexsudaat.
 • Leg een compressiezwachtel aan als dit voorgeschreven is.

Verwisseling van het verband:

 • Verwijder het verband wanneer het verzadigd raakt en maak indien nodig de wond schoon.

 

Aanbevolen wordt UrgoStart Plus in de wondreinigingsfase om de 1 tot 2 dagen te wisselen en vervolgens de frequentie van het verwisselen af te stemmen op de hoeveelheid exsudaat en de klinische progressie van de wond. Het verband kan maximaal 7 dagen op zijn plek worden gelaten.

Gooi ongebruikte delen van het verband weg.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

 • De licht klevende laag van UrgoStart Plus blijf kleven aan latex handschoenen. Daarom wordt geadviseerd om contact met de zacht hechtende TLC-laag met de handschoenen te voorkomen.
 • Als de wond tekenen vertoont van een locale infectie, wordt geadviseerd eerst een antibacteriologisch middel zoals UrgoClean Ag te gebruiken voordat de behandeling met UrgoStart Plus wordt gestart.
 • Als een atypische ulcus induratie of overmatige granulatie vertoont, mag de behandeling met UrgoStart Plus alleen worden geïnitieerd nadat is vastgesteld dat er geen sprake is van achteruitgang van het ulcus om eventuele vertragingen in de diagnose te voorkomen.
 • Omdat hiervoor geen klinische gegevens beschikbaar zijn, wordt het gebruik van UrgoStart Plus afgeraden in geval van Epidermolysis Bullosa (ook voor langbestaande laesies).
 • Aan het begin van de behandeling kan een prikkelend of pijnlijk gevoel worden ervaren. Meestal heeft dit te maken met het genezingsproces en slechts zelden is het nodig de behandeling uit te stellen.
 • Tijdens het reinigingsproces kan het lijken alsof de wond groter wordt door de geleidelijke eliminatie van afstervend weefsel.
 • Gelijktijdig gebruik van een crème, zalf of emulsie wordt afgeraden.
 • UrgoStart Plus mag niet worden gebruikt in een hyperbare kamer.
 • De afzonderlijke steriele verpakking is bedoeld voor eenmalig gebruik: hergebruik van verband bestemd voor eenmalig gebruik verhoogt de kans op infectie.
 • Het verband niet opnieuw steriliseren.
 • (*) Controleer voor gebruik of de steriliteitsbeschermer intact is. Gebruik de inhoud niet wanneer de verpakking is beschadigd.

Contra-indicaties

 • UrgoStart Plus vereenvoudigt de behandeling van kleine, bloedende wonden. Het mag echter niet worden gebruikt als chirurgische spons voor ernstig bloedende wonden.
 • Om een optimale behandeling niet te vertragen, is UrgoStart Plus Kompres gecontraindiceerd voor oncologische wonden of fistelwonden waaronder zich een diep abces kan bevinden.
 • Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor UrgoStart Plus.

This website is an international website. Some products or sizes can therefore be unavailable in some countries. For more information, please contact us.

UrgoStart Plus is op het hoogste niveau bewezen effectief in het reduceren van de genezingstijd, tot wel 100 dagen.

 

EPicture6n hoe eerder er wordt gestart met de behandeling, hoe meer wonden er genezen.

Dit weten we dankzij de Explorer RCT, een multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde studie met controlegroep. In deze RCT werden 240 patiënten met een niet-geïnfecteerde, neuro-ischemische diabetische voetulcer geïncludeerd. Hierbij werd gekeken naar het percentage patiënten met volledige wondsluiting in 2 groepen:

 • TLC-NOSF behandeling (UrgoStart)
 • Neutrale dressing

In de groep die met TLC-NOSF werd behandeld, was 60% meer patiënten genezen. En hoe eerder er wordt gestart met de TLC-NOSF behandeling, hoe meer wonden er genezen.

Picture8

Deze data worden bevestigd in de praktijk bij meer dan 10.000 patiënten . De Reality pooled data analyse van 8 observationele studies, laat zien dat de behandeling met TLC-NOSF de genezingstijd tot wel 100 dagen reduceert.

 

 

EXPLORER RCT LANCET Diabetes Endocrinology 20 12 2017

The reality of routine practice a pooled data analysis on chronic wounds treated with TLC-NOSF dressings, JWC 26, 2, 2017

Last update : March 19, 2020