Veilig antibacterieel effect

 • Beschrijving
 • Voordelen
 • Indicaties
 • In de praktijk
 • Veelgestelde vragen
 • Klinisch bewijs

CMC contactlaag, geïmpregneerd met zilversulfadiazine

Bevordert de genezing en voorkomt infectie:

 • Antibacteriële werking tegen een breed spectrum van micro-organismen, waaronder MRSA, bij contact met het wondbed
 • Pijnloze- en atraumatische verwijdering
 • Bescherming van de omliggende huid
 • Vormt zich goed naar de contouren van de wond
 • Genezing in een vochtig wondmilieu

 

 

Atraumatische verbandverwijdering zonder pijn

Een groot voordeel van de genezende TLC-matrix (lipido-colloïde technologie) is de niet-klevende eigenschap van het verbandmateriaal, waardoor het verband zonder pijn en trauma verwijderd kan worden, zonder dat het nieuwgevormde weefsel kapot gaat.

urgotul-description-3

Beschrijving

UrgoTul SSD is een antibacteriële, flexibele contactlaag met TLC-s.Ag, bestaande uit:

 • Een comfortabel polyester maaswerk, geïmpregneerd met vettige bestanddelen, CMC-deeltjes en zilver sulfadiazine.

UrgoTul SSD

TLC (lipido-colloïde technologie)

De genezende TLC-matrix bestaat uit CMC en vettige bestanddelen. Het is ontwikkeld om de genezing te bevorderen in een vochtig milieu en om kleven aan de wond te voorkomen.

TLC zorgt voor een vochtig milieu, wat het genezingsproces bevordert. TLC verbanden plakken niet aan de wond, wat een pijnloze behandeling en niet-traumatische verwijdering van het verband mogelijk maakt. De voordelen van TLC verbanden zijn klinisch bewezen in een onderzoek onder ruim 36 000 patiënten.

Werkingsmechanisme

Als UrgoTul SSD in contact komt met wondexsudaat wordt een gel gevormd, wat voor een vochtig milieu zorgt en de genezing bevordert. Dit voorkomt kleven aan de wond en zorgt voor pijnloze verbandwisseling. UrgoTul SSD werkt als een reservoir en is in staat om continu twee antibacteriologische middelen af te geven, zilverionen en sulfadiazine, die een uitsluitend plaatselijk effect hebben.

Werkingsmechanisme

 

Afmeting

Stuks

Z-Index Code

Artikelnummer

AIP Prijs

UrgoTul SSD

10×12 cm

10

14904586

507696

€74,39

UrgoTul SSD

15×20 cm

10

14904594

507697

€175,35


This website is an international website. Some products or sizes can therefore be unavailable in some countries. For more information, please contact us.

Voordelen voor de wond

 • Antibacteriële werking tegen een breed spectrum van micro-organismen, waaronder MRSA

urgotul-sag-ssd-benefits1

 • Vochtige wondgenezing
 • Kleeft niet aan de wond (geen schade aan nieuwgevormd weefsel)
 • Bescherming van de omliggende huid

benefits-for-professionnalVoordelen voor zorgprofessionals

 • Gemakkelijk aan te brengen
 • Gemakkelijk te verwijderen door het pijnloos verwisselen van het verband
 • Geschikt voor gebruik bij wonden in een holte
 • Geschikt voor gebruik onder compressie
 • Klinisch bewezen

benefits-for-patientVoordelen voor patiënten

 • Kleeft niet aan de wond: pijnloze verbandwisseling
 • Wordt goed verdragen
 • Zeer comfortabel, goede pasvorm voor diverse wondvormen

UrgoTul SSD is geïndiceerd bij de behandeling van wonden met lokale tekenen van infectie: chronische wonden (decubitus en beenulcera, diabetische voetulcera, enz.) en acute wonden: brandwonden van gedeeltelijke diepte, schaafwonden, traumatische wonden e.d.

Door de niet-klevende eigenschap van het verband, wordt UrgoTul SSD aanbevolen voor behandeling van wonden waarbij de huid rondom de wond fragiel is geworden.

Contra-indicaties

 • Bekende overgevoeligheid voor sulfonamiden en andere bestanddelen.
 • Gebruik door patiënten met een nier- of leverbeschadiging, zwangere patiënten of vrouwen die borstvoeding geven, pasgeboren en te vroeg geboren baby’s, wordt afgeraden zonder specifieke medische gegevens.
 • Niet te gebruiken door patiënten die een MRI-scan ondergaan.

Bijwerkingen

Bij gebruik van zilversulfadiazine kunnen de volgende bijwerkingen ontstaan:

 • Erythema (roodheid van de huid), contacteczeem en in zeldzame gevallen argyria (zilververgiftiging)
 • Fotosensiviteit (overgevoeligheid voor zonlicht)
 • Leukopenie (daling van het aantal witte bloedcellen) kan ernstig zijn en ontstaat gewoonlijk tijdens de eerste behandeldagen.

De passage van sulfadiazine in de systemische bloedbaan (door het hele lichaam) stelt de patiënt bloot aan mogelijke systemische sulfonamidecomplicaties: hematologisch, met betrekking tot de nieren, de darmen en de huid.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

 • Specifieke problemen gerelateerd aan een INR (International Normalized Ratio) disbalans. (INR is een maat voor de stollingstijd van bloed) Van een aantal patiënten dat antibiotica gebruikt, is een verhoogde werking van orale anticoagulanten (antistollingsmiddelen) gemeld. Een duidelijke context van infectie of inflammatie lijkt, samen met de leeftijd en de algemene conditie van de patiënt, een risicofactor te zijn. In deze omstandigheden lijkt bij de ontwikkeling van een disbalans in de INR-waarden moeilijk onderscheid te maken tussen de rol van de infectieziekte en de behandeling hiervan. Bepaalde antibioticaklassen zijn hier echter vaker bij betrokken: in het bijzonder fluorchinolonen, macroliden en cyclines, cotrimoxazol en bepaalde cefalosporines.
 • Een verhoging van het effect en de hematologische toxiciteit van methotrexaat als gevolg van verdringing van de binding daarvan aan plasmaproteïnen door bepaalde sulfonamiden. Analyse van methotrexaat concentraties. Indien nodig de dosering tijdens de combinatie en na de beëindiging aanpassen.

Paul’s verhaal over UrgoTul SSD

Gebruiksaanwijzing

 • Reinig de wond volgens lokaal protocol.
 • Verwijder de beschermstrips van de UrgoTul SSD
 • Indien voorafgaand een antipsepticum is gebruikt, moet de wond zorgvuldig met een fysiologische zoutoplossing worden gespoeld voordat de UrgoTul SSD wordt aangebracht.
 • UrgoTul SSD kan zo nodig met een steriele schaar afgeknipt worden om het verband passend te maken.
 • Gebruik de lipjes om de beschermfolie te verwijderen.
 • Breng UrgoTul SSD aan op de wond.
 • Bedek UrgoTul SSD met een tweede verband, dat geschikt is voor de plaats van de wond en de hoeveelheid wondexsudaat.
 • Maak het verband vast met een geschikte zwachtel, hechtpleister of elastisch buisverband. Leg een drukverband aan als dit voorgeschreven is.
 • UrgoTul SSD moet iedere 24 tot 48 uur verwisseld worden, afhankelijk van de hoeveelheid wondexsudaat en de klinische conditie van de wond.
 • Na een maand moet de behandelaar opnieuw beslissen over voortzetting van de behandeling.

Voorzorgen bij gebruik

 • Daar UrgoTul SSD kan blijven kleven aan chirurgische handschoenen (latex) is het aan te raden de handschoenen vochtig te maken met een fysiologische zoutoplossing om het hanteren te vergemakkelijken.
 • Behandeling met Urgotul SSD dient alleen plaats te vinden onder medisch toezicht.
 • Het tegelijkertijd gebruiken van andere lokale behandelingen is niet aan te raden.
 • Vermijd contact met elektroden of geleidende gel tijdens elektronische metingen zoals een EEG en ECG.
 • Als het verband op een groot wondoppervlak is aangebracht en/of bij een langdurige behandeling op een beschadigde huid, een open wond of op slijmvlies, is het risico niet uit te sluiten dat de inwerking van zilversulfadiazine gevolgen heeft voor het hele systeem (risico’s op algemeen hematologisch gebied, met betrekking tot de nieren, de darmen en de huid).
 • Artsen en andere zorgprofessionals dienen zich ervan bewust te zijn dat er zeer beperkte gegevens voorhanden zijn over langdurig en herhaaldelijk gebruik van zilverhoudende verbanden, met name bij kinderen en neonaten.
 • Gooi ongebruikte delen van het verband weg.
 • Controleer voor gebruik of de steriliteitsbeschermer intact is.
 • Voor eenmalig gebruik, persoonsgebonden en steriel verband: hergebruik van een product dat is ontwikkeld voor eenmalig gebruik geeft kans op infecties.
 • Het verband niet opnieuw steriliseren.

urgotul_sag_ssdBeschikbare maten

Afmetingen Artikelnummer
10 x 12 cm 507696
15 x 20 cm 507697

This website is an international website. Some products or sizes can therefore be unavailable in some countries. For more information, please contact us.

Product

Wat is UrgoTul SSD?

UrgoTul SSD is een antibacteriële, flexible contactlaag met TLC SSD, bestaande uit een comfortabel polyester maaswerk, geïmpregneerd met vaselinedeeltjes, hydrocolloïde en zilversulfadiazine.

Hoe werkt UrgoTul SSD?

Als UrgoTul SSD in contact komt met wondexsudaat, wordt een gel gevormd om een vochtig milieu te creëren en zo genezing te bevorderen. Dit voorkomt kleven aan de wond en zorgt voor pijnloze verbandwisseling. UrgoTul SSD werkt als een reservoir en is in staat om continu twee antibacteriologische middelen af te geven, zilverionen en sulfadiazine, die een uitsluitend plaatselijk effect hebben.

Wordt zilver in het wondbed afgegeven om bacteriën te doden, of worden bacteriën gedood door het contact met het verband?

TLC-s.Ag/SSD bevat zilver sufladiazine, waarvan de antibacteriële werking alleen wordt geactiveerd als het in contact komt met wondexsudaat.

Ag+-ionen en sulfadiazine worden vastgehouden in de lipido-colloïde gel, de antibacteriële werking ervan blijft op het wondoppervlak en komt niet vrij in het wondbed.

Komt er zilver in de bloedbaan terecht?

UrgoTul SSD bevat zilver sufladiazine, waarvan de antibacteriële werking alleen wordt geactiveerd als het in contact komt met wondexsudaat.

Ag+-ionen en sulfadiazine worden vastgehouden in de lipido-colloïde gel, de antibacteriële werking ervan blijft beperkt tot het wondoppervlak en komt niet vrij op het wondbed, en zeker niet op systemisch niveau.

De hoeveelheid zilver in TLC-SSD producten is klein, is het product net zo werkzaam als andere zilververbanden?

Moet ik het verband vaker verwisselen?

De Ag+-ionen in TLC-SSD verbandmaterialen hebben een bacteriedodende werking met een hoeveelheid zilver die voldoende werkzaam is voor de meest resistente pathogenen (ziekteverwekkers), tot maximaal 7 dagen (in vitro).
Het verband dient iedere 24 tot 48 uur verwisseld te worden, afhankelijk van de klinische condities.

Andere verbandsoorten hebben voor dezelfde mate van effect meer zilver nodig, omdat zij een ander werkingsmechanisme hebben. Het zilver wordt snel afgegeven, waardoor een grotere hoeveelheid zilver nodig is om werkzaam te zijn. Hierdoor kunnen deze verbanden verminderd werkzaam zijn.

Tegen welke pathogenen zijn TLC SSD verbanden werkzaam?

Het werkingsmechanisme van zilverionen en sulfadiazine is werkzaam bij een breed scala aan pathogenen. Onderzoek is gedaan naar resistente pathogenen: MRSA, Escherichia coli, om de werkzaamheid van TLC-SSD aan te tonen

De antibacteriële werking van TLC-SSD is ook in vitro aangetoond bij 117 ziekenhuisbacteriën.

bacteriesoorten

Indicaties

Wanneer moet ik UrgoTul SSD gebruiken?

UrgoTul SSD wordt aanbevolen bij wonden zonder of met weinig wondexsudaat, met symptomen van een lokale infectie.

Kan ik UrgoTul SSD gebruiken in het stadium van wondreiniging?

Ja, dat kan, maar UrgoClean is in dit geval de beste keuze.

Kan ik UrgoTul SSD in combinatie met een gel gebruiken?

Ja, dit kan gecombineerd worden met een hydrogel.

Wat zijn de contra-indicaties bij gebruik van UrgoTul SSD?

UrgoTul SSD dient niet gebruikt te worden bij een bekende overgevoeligheid voor sulfonamiden en andere bestanddelen.

Niet te gebruiken door patiënten die een MRI-scan ondergaan.

Gebruik door patiënten met een nier- of leverbeschadiging, zwangere patiënten of vrouwen die borstvoeding geven, pasgeboren en te vroeg geboren baby’s, wordt afgeraden zonder specifieke medische gegevens.

Zijn er bijwerkingen bekend die verband houden met TLC producten?

Bij gebruik van zilversulfadiazine kunnen de volgende bijwerkingen ontstaan:

 • Erythema (roodheid van de huid), contacteczeem en zeldzame gevallen van argyria (zilververgiftiging)
 • Fotosensiviteit (overgevoeligheid voor zonlicht)
 • Leukopenie (daling van het aantal witte bloedcellen) kan ernstig zijn en ontstaat gewoonlijk in de eerste dagen van behandeling.

De passage van sulfadiazine in de systemische bloedbaan (door het hele lichaam) stelt de patiënt bloot aan mogelijke systemische sulfonamide complicaties: hematologisch (betreft het bloed), met betrekking tot de nieren, de darmen en de huid.

TLC-s.Ag/SSD bevat zilversulfadiazine, waarvan de antibacteriële werking alleen wordt geactiveerd als het in contact komt met wondexsudaat.
Ag+-ionen en sulfadiazine worden vastgehouden in de lipido-colloïde gel, de antibacteriële werking ervan blijft beperkt tot het wondoppervlak en komt niet vrij in het wondbed.

De antibacteriële werking van TLC-s.Ag wordt alleen geactiveerd als het in contact komt met wondexsudaat.

Andere zilververbanden dan UrgoTul SSD bevatten een hoger zilvergehalte en de zilverionen worden niet vastgehouden in de gel, waardoor de kans op systemische afgifte groter wordt, wat kan leiden tot zilververgiftiging.

Kan ik TLC producten gebruiken voor kinderen?

Er zijn geen klinische studies uitgevoerd bij kinderen, Wel wordt Urgotul SSD algemeen gebruikt voor de behandeling van traumatische wonden en brandwonden bij kinderen vanaf een jaar.

Gebruik

UrgoTul SSD kan aan handschoenen kleven. Hoe kan ik dit vermijden?

Het is aan te raden de handschoenen met een fysiologische zoutoplossing vochtig te maken en de beschermende vleugels te gebruiken bij het aanbrengen.

Kan ik UrgoTul SSD in combinatie met een ander verband (UrgoClean) gebruiken?

Ja.

Kan ik UrgoTul SSD onder compressie gebruiken?

Ja.

cutting-dressing-guide

Knippen

Kan ik de UrgoTul s.Ag/SSD afknippen?

Ja, u kunt de UrgoTul SSD op maat knippen met een steriele schaar.

Hoe kan ik UrgoTul SSD fixeren?

Bedek UrgoTul SSD met een tweede verband, dat geschikt is voor de plaats van de wond en de hoeveelheid wondexsudaat. Maak het verband vast met een geschikte zwachtel, hechtpleister of elastisch buisverband of leg een compressieverband aan als dit is voorgeschreven.

Hoe lang moet het verband blijven zitten?

Door de goede werking van UrgoTul SSD op de meeste pathogenen wordt een periode van maximaal vier weken aangeraden.

Het verband dient iedere 24 tot 48 uur verwisseld te worden, afhankelijk van de behandeling, de vooruitgang en het herstel van de wond.

Kan ik de contactlaag laten zitten en alleen het tweede verband verwisselen?

De contactlaag mag maximaal 24 tot 48 uur op de wond blijven zitten. Als het nodig is kan het tweede verband vaker verwisseld worden om het wondexsudaat goed op te kunnen nemen.

Als ik stop met het gebruiken van zilversulfadiazineverband, moet ik dan weer gewoon verband gaan gebruiken?

Door de goede werking van TLC SSD verband op de meeste pathogenen wordt een periode van maximaal vier weken aangeraden.
Als de wond zich goed ontwikkelt voordat de vier weken om zijn kan worden overgegaan op gewoon verband.

Bewijs

Is de werking van TLC bewezen?

In vitro studies en klinische case studies zijn uitgevoerd. Daarnaast is klinisch onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van URGOTUL® S.S.D bij de behandeling van tweedegraads brandwonden.

JWC-134-Carsin-H-4pp_web UrgoReviewTC23Feb_Web  
A silver sulphadiazine-impregnated lipidocolloid wound dressing to treat second-degree burns Supporting evidence-based practice: a clinical review of TLC technology

 

Download Download  
Last update : September 26, 2019