Onze technologieën

Technology Lipido-Colloid (TLC)

Introduction to the technology

tlc_2014TLC is een exclusieve vernieuwing, gepatenteerd door Urgo Medical. TLC voegt hydrocolloïde deeltjes en vaseline of andere synthetische stoffen (lipido-colloïde deeltjes) samen in een niet-doorlatend fijn maaswerk of in een licht klevende laag. Deze technologie zorgt voor een vochtig milieu, wat het genezingsproces bevordert.

 

 

TLC Technologie

Lees meer

tlc-healing-matrixDe unieke samenstelling van TLC stimuleert de proliferatie van fibroblasten, de belangrijkste cellen in het genezingsproces, met 45% (Bernard F.X. et al. Stimulation of the proliferation of human dermal fibroblasts in vitro by a lipido-colloid dressing J Wound Care 2005; 14 (5): 215-220.) Dit bevordert de genezing en een snelle vernieuwing van de huidmatrix, wat zorgt voor een kwaliteitsverbetering van de omliggende huid. Deze unieke eigenschap van TLC-verbanden is in vitro aangetoond.

 

De verbanden zijn licht klevend, beschermen het nieuwgevormde weefsel en maken een pijnloze verbandwisseling mogelijk, zelfs na 7 dagen. Geen pijn betekent geen trauma en een betere kwaliteit van leven voor de patiënt, wat betekent dat TLC zeer goed verdragen wordt.

De werkzaamheid, verdraagzaamheid en veiligheid van TLC-verbanden zijn geëvalueerd onder ruim 36.000 patiënten uit 170 klinische gebieden in heel Europa. Er zijn bij deze evaluaties meer dan 600 ziekenhuisartsen betrokken geweest. De samengevoegde resultaten leveren het bewijs dat TLC-verbanden de genezing bevorderen, pijn en trauma bij verbandwisselingen voorkomen en de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren. Verbanden met TLC Technologie zijn verkrijgbaar in een reeks van verschillende maten en vormen, en zijn geschikt voor iedere wondsoort.

 

Voordelen van TLC Technologie

 • Vochtige wondgenezing
 • Pijnloze en atraumatische verbandwisseling
 • Proliferatie van fibroblasten
 • Bescherming en kwaliteitsverbetering van de omringende huid
 • Kan tot 7 dagen in situ blijven
 • Klinisch bewezen onder ruim 36.000 patiënten
 • Verkrijgbaar in een brede lijn van verbanden

 

Indicaties

TLC-verbanden zijn geïndiceerd voor de lokale behandeling van acute en chronische wonden. Kijk voor meer specifieke indicaties op de afzonderlijke productverpakkingen.

 

Werkingsmechanisme

Als de lipido-colloïde deeltjes in contact komen met exsudaat wordt een gellaag gevormd, wat zorgt voor een vochtig milieu dat bevorderlijk is voor het genezingsproces. TLC-verbanden stimuleren de proliferatie van fibroblasten, voorkomen kleven aan de wond en zorgen voor pijnloze verbandwisselingen.

 

Producten met TLC

UrgoTul, UrgoTul Lite, UrgoTul Lite Border, UrgoTul Foam, UrgoTul Foam Border, UrgoClean

 

Clinical evidence

Voor een overzicht van het klinische bewijs van de werking van TLC-verbanden, klik hier

TLC-Ag technologie

Introductie van de technologie

tlc_ag_2014
TLC-Ag is de combinatie van Urgo Medicals unieke Lipido-Colloide Technologie (TLC) met de antibacteriële werking van zilverzouten voor de beheersing en preventie van infecties.

 

 

TLC Ag Technologie

Lees meer

Zilverzouten hebben een bacteriedodende werking op de meeste micro-organismen die betrokken zijn bij een secundaire infectie: MRSA, stafylokokkus aureus, pseudomonas aeruginosa, enz.

De antimicrobiële werking van het TLC-Ag absorberende verband op de bacteriële biofilm of S. aureus (99,97% reductie) en P. aeruginosa (99,98% reductie na contact van 1 dag) zijn aangetoond in een in-vitrovoorbeeld.
De verbanden zijn niet-klevend, beschermen het nieuwgevormde weefsel en maken een pijnloze verbandwisseling mogelijk, zelfs na 7 dagen. Geen pijn betekent geen trauma en een betere kwaliteit van leven voor de patiënt, wat betekent dat TLC zeer goed verdragen wordt.

 

Voordelen van TLC-Ag Technologie

 • Antibacteriële werking tegen een breed spectrum van micro-organismen, waaronder MRSA
 • Verwijdering van 99,9% van de biofilm (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) na 1 dag
 • Alle voordelen van TLC Technologie

 

Indicaties

TLC-verbanden zijn geïndiceerd voor de lokale behandeling van acute en chronische wonden.
Kijk voor meer specifieke indicaties op de afzonderlijke productverpakkingen.

 

Werkingsmechanisme

Bij contact met exsudaat lost het zilversulfaat op (Ag2S04 = 2Ag+ + S042-) zodat Ag+-ionen vrijkomen, terwijl de hydrocolloïde (carboxymethylcellulose of CMC) deeltjes gehydrateerd worden en opzwellen om een lipido-colloïde laag te vormen. Op deze manier opgelost komen de zilverionen bij de lipido-colloïde laag en worden actief. De Ag+-afgifte van zilversulfaat en de biologische beschikbaarheid daarvan op het wondoppervlak zijn afhankelijk van het exsudaat.

hydration

Deze gecontroleerde vertraagde afgifte van Ag+ vindt plaats in de colloïdale fase, wat een continue antibacteriële werking garandeert tussen het verband en de bacteriën in het wondbed.

[Voor meer details over de werking van zilver bij het bestrijden van infecties, klik hier]/p>

De rol van zilver bij het bestrijden van infecties

Door hun antibacteriële en lokale ontstekingsremmende eigenschappen worden zilverzouten gebruikt bij de behandeling van wonden met een grote bacteriekolonisatie.
Zilver is alleen werkzaam in de vorm van Ag+-ionen. Binnen deze classificatie is dit uniek, daar het feitelijk geen authentiek ontsmettend middel is, noch een bestaande antibiotische behandeling, en daarom geclassificeerd is als een antibacterieel middel. Het zilverion heeft een breed werkingsspectrum, dat de meeste micro-organismen omvat die in verband gebracht worden met de kolonisatie van chronische wonden. Zilverion heeft vele doeleinden en is zelfs in heel lage concentraties bacteriedodend, waardoor het eventuele risico op resistentie minimaal is:

 • • bacteriedodende werking van Ag+-ionen
 • • meervoudige werking tegen bacteriën
 • • remt het replicatieproces van het bacterie-DNA
 • • vermindert de kracht van de bacteriële celwand
 • • verhoogt de doorlaatbaarheid van het bacteriële cytoplasmatische membraan
 • • remt de respiratoire enzymen, wat leidt tot verstikking van de bacteriën
  Het is belangrijk te weten dat zilver niet cytotoxisch is (giftig voor cellen) en het genezingsproces dus niet vertraagt.

It is important to note that silver has no cytotoxicity that hinders the healing process.

 

Zilversulfaat

Als zilverzout in contact komt met exsudaat komen zilverionen (Ag+) vrij die oplosbaar zijn geworden door het zwellen van de carboxymethylcellulosedeeltjes zodat een hydrocolloïde laag op het wondoppervlak wordt gevormd. Op deze geactiveerde wijze kunnen zilverionen hun antibacteriële werking uitoefenen. Het vrijkomen van Ag+ uit zilversulfaat en de biologische beschikbaarheid van Ag+ op het grensvlak van het verband en de wond zijn afhankelijk van het exsudaat. Deze gecontroleerde afgifte van Ag+ op dit grensvlak garandeert een continue antibacteriële werking zolang het verband op zijn plaats blijft zitten.

 

Remming van het replicatieproces van het bacterie-DNA

Als zilverionen oplosbaar zijn geworden reageren ze snel met bacterieel DNA: ze komen in de plaats van waterstofionen en verbinden de twee stikstofatomen van de gepaarde bases in het DNA van de bacterie.
Deze substitutie blokkeert DNA-verdubbeling en vermenigvuldiging van bacteriën. Daardoor is het voor de bacterien onmogelijk zich te vermenigvuldigen en is de proteïnesynthese geblokkeerd.

replication-process

 

Producten met TLC-Ag

UrgoTul Ag/Silver, UrgoTul Ag Lite, UrgoTul Ag Lite Border, UrgoCell Ag/Silver, UrgoCell Ag Border

 

Klinisch bewijs

Voor een overzicht van het klinische bewijs van de werking van TLC-verbanden, klik hier

TLC-NOSF Technologie

Introductie van de technologie

tlc_nosf_2014TLC-NOSF is de combinatie van Urgo Medicals unieke Lipido-Colloide Technologie (TLC) met NOSF (Nano-Oligo Saccharide Factor), een verbinding met een chemische structuur die is afgeleid van de familie van de oligosacchariden, waarvan de anti-proteïnase-eigenschappen bekend zijn.

 

 

TLC NOSF Technologie

lees meer

In combinatie met de andere bestanddelen in de TLC-laag bindt NOSF bij voorkeur aan de beschadigde zones om daar zijn anti-metalloproteïnasen uit te oefenen.
Bij beenulcera, drukulcera en diabetische voetulcera is een overmaat aan proteolytische activiteit vastgesteld (tot 65 keer zoveel als normaal), door de in situ vrijgegeven MMP’s (matrix-metalloproteïnasen). In deze micro-omgeving corrigeert TLC-NOSF een eventuele metabolische onbalans door het schadelijke effect van MMP’s op de proteïnedegradatie van de extracellulaire matrixcomponenten te beperken, en zo de genezing te bespoedigen.

 

Benefits Voordelen van TLC-NOSF Technologie

 • - Snellere wondgenezing
 • - Kosteneffectieve behandeling
 • - Verbetering van de kwaliteit van leven voor de patiënt
 • - Alle voordelen van TLC Technologie

 

Indicaties

TLC-NOSF-verbanden zijn geïndiceerd bij lokale behandeling van beenulcera, drukulcera, diabetische voetulcera en langdurige acute wonden.

 

Werkingsmechanisme

NOSF neutraliseert overvloedige proteasen, herstelt het wondevenwicht en bevordert een snelle genezing. TLC creëert een vochtig milieu, stimuleert fibroblastproliferatie, kleeft niet aan de wond en zorgt voor pijnloze verbandwisseling.

 

Producten met TLC-NOSF

UrgoStart, UrgoStart Contact

 

Clinical evidence

Voor een overzicht van het klinische bewijs van de werking van TLC-NOSF verbanden, klik hier

PresSure-systeem

Introductie van de technologie

pressure-systemHet PresSure-systeem is een exclusieve technologie van Urgo Medical om zwachtels aan te leggen van Urgo Medical. Het systeem helpt met het aanleggen van de tweelaagse compressiezwachtel. UrgoK2 maakt het voor zorgprofessionals mogelijk de juiste aanbevolen therapeutische druk toe te passen (gemiddeld 40 mmHg) vanaf de eerste keer dat de zwachtels worden aangelegd. Het gebruik van het PresSure-systeem staat garant voor een optimale, veilige en nauwkeurige druk, is gemakkelijk in gebruik, comfortabel voor de patiënt en sluit aan bij een eventuele compressietherapie.

presSure

Op elke zwachtel is een drukindicator afgedrukt in de vorm van een ovaal.

 • Als de zwachtel op de juiste manier is uitgerekt wordt de ovaal een cirkel. Dit laat zien dat de zwachtel correct en met de juiste therapeutische druk is aangebracht.
 • De ovaal helpt ook met de juiste overlap van de zwachtel.

 

Indicaties

Het PresSure-systeem is te verkrijgen in zowel UrgoK2 als in UrgoK2 Lite:

UrgoK2 is geïndiceerd voor de behandeling van veneuze beenulcera en de vermindering van de daarmee in verband staande chronische veneuze insufficiëntie (patiënten met een EAI van > 0,8)
UrgoK2 Lite is geïndiceerd voor de behandeling van veneuze beenulcera en bij beenulcera van gemengde etiologie, en/of de vermindering van veneus oedeem en trofische aandoeningen als gevolg van chronische veneuze insufficiëntie (patiënten met een EAI van > 0,6).

 

Werkingsmechanisme

Hemodynamische effecten van compressie

Geleidelijke en aanhoudende compressietherapie is algemeen aanvaard als een essentiële factor bij de behandeling van veneuze beenulcera.
Het aanbrengen van een compressiezwachtel aan de buitenzijde heeft invloed op de hemodynamische en lymfatische werking:

 • Verkleining van de diameter van een bloedvat van de oppervlakkige en diep veneuze systemen, wat de ventielfunctie verbetert, veneuze reflux vermindert en de veneuze terugstroming verbetert.
 • Verbeterde filtratie van de haarvaten en de geforceerde reabsorptie van tussenliggende vloeistof in de bloedvaten en het lymfatische systeem, wat bijdraagt aan oedeemvermindering en verbetering van de huidconditie.

pressure-system-bandage

Het is klinisch bewezen dat geleidelijke en aanhoudende compressietherapie de belangrijkste factor is bij het behandelen van veneuze insufficiëntie. Hoe ernstiger de chronische veneuze insufficiëntie (CVI), hoe meer compressie moet worden uitgeoefend voor een effectieve therapeutische behandeling. Algemeen aanvaard wordt dat voor de ernstige stadia van chronische veneuze insufficiëntie een aangebrachte druk van 40 mmHg op de onderste zwachtel op de enkel vereist is, met name bij de behandeling van veneuze beenulcera (CEAP classificatie niveau 6). Deze druk is ook optimaal, nadat het been genezen is en alsmede voor het verminderen van oedeem.
De mate van compressie die door een zwachtelsysteem wordt uitgeoefend wordt vastgesteld door de relatie tussen 4 hoofdfactoren – de elastomerische spanning van de zwachtel, de vorm van de ledemaat waarop de zwachtel wordt aangebracht, de vakkundigheid van de persoon die de zwachtel aanbrengt en de mobiliteit van de patiënt.

 

Producten met het PresSure-systeem

UrgoK2, UrgoK2 Latex Free, UrgoK2 Lite, UrgoK2 Lite

 

CKlinisch bewijs

1. Lazareth I, Moffatt C, Dissemond J, Hanna R, Bohbot S, Connolly N. Evaluation of the efficacy and safety of the UrgoK2 versusProfore compression systems in the treatment of venous leg ulcers: results of a European Randomised Controlled Trial, publicatie volgt.
Geaccepteerd voor publicatie in de JWC november 2012)
2. Hanna R, Bohbot S, Connolly N. A comparison of interface pressures of three compression bandage systems. British Journal of Nursing 2008; 17 (20) Tissue Viability Supplement: S16-24.3.
3. Benigni JP et al. Efficacy, safety, and acceptability of a new two-layer bandage system for venous leg ulcers. J Wound Care 2007; 16(9): 385-390.
4. Junger?

De kern van het onderzoek

tlc_2014Door van een passief verband een actief therapeutisch hulpmiddel te maken heeft de Lipido-Colloïde Technologie (TLC) van Urgo Medical in 12 jaar van innovatie een heuse revolutie betekend voor de wondgenezing. Met de introductie van een reeks verbandmaterialen die niet alleen beter verdragen worden maar ook gemakkelijk in het gebruik zijn en, het allerbelangrijkst, een actieve rol spelen in het genezingsproces, hebben we het vakgebied van de wondzorg vooruitgebracht. Nu ontwikkelen we doorlopend nieuwe toevoegingen aan het gamma om het genezingsproces verder te verbeteren of, indien noodzakelijk, antibacteriële bestanddelen in het wondbed te verspreiden.

Last update : September 26, 2019