Onderzoek en ontwikkeling

Vernieuwing door partnerschap

De Urgo Research Division, van groot belang in het creatieve proces

_MG_4076De Urgo Research Division omvat een reeks van multidisciplinaire teams van scheikundigen, specialisten op het gebied van polymeer, natuurkundigen, technici, biologen en farmaceuten. Dit team werkt samen op het grensvlak van gezondheid en technologie om baanbrekende producten te ontdekken en te ontwikkelen voor de behandeling van specifieke aandoeningen en om het Urgo wondverbandenportfolio continu te blijven verbeteren.

Samenwerkend met externe onderzoekscentra stemt ons team van 52 personen voortdurend strategieën af om te zorgen voor effectieve oplossingen voor het verlichten van pijn, behandelingen te vereenvoudigen en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.

 

Met de beschikking over een budget dat de afgelopen drie jaar is verdubbeld, streeft het team naar vooruitgang op twee belangrijke gebieden:

  • Werkzame substanties
  • Toonaangevende materialen

Panels en “Innovatieteams”: zorgprofessionals wijzen de weg

Kwalitatief hoogwaardige panels, samengesteld uit zorgprofessionals van zowel binnen als buiten het ziekenhuis, helpen ons onophoudelijk ons antwoord op behandelproblemen te verbeteren en valideren elk nieuw concept. Parallel hieraan ontmoeten “Innovatieteams”, bestaande uit personeel in de gezondheidszorg en medewerkers van Urgo Medical, elkaar regelmatig om specifieke onderzoekswegen te verkennen.

Development process of UrgoClean through panels

Succesvolle partnerschappen

Bij Urgo Medical hebben we een twintigtal publiek-private partnerschappen opgezet om ons in staat te stellen onze ideeën te evalueren, onze deskundigheid te vergroten en toegang te verkrijgen tot de meest innovatieve technologieën.
Wij zijn een zeer toegewijde industriële partner van talrijke Franse openbare onderzoekinstanties, waaronder: universiteiten, het Centre national de la recherche scientifique (CNRS), het Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), de École normale supérieure (ENS) en de École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI) en we gaan daarnaast internationale partnerschappen aan, hoofdzakelijk in Europa.

Onze oplossingen hebben hun succes bewezen

Het Clinical Research Department, zeer praktische innovatie

Als een van de marktleiders op het terrein van de wondgenezing, streven we ernaar nieuwe normen te stellen wanneer we producten op de markt brengen, zowel wat betreft klinische bewijsvoering als gezondheidseconomische validatie. Wij zijn altijd op zoek naar een gunstige baten/risicoverhouding voor de patiënt en een gunstige kosten/batenverhouding voor de hele gemeenschap.

Een uitzondering op het gebied van medische instrumenten

Als een maatschappelijk verantwoordelijke en ethische onderneming streven we er altijd naar de voortschrijdende regelgeving een stap voor te blijven. Wij willen er zeker van zijn dat patiënten, personeel in de gezondheidszorg en gezondheidsdiensten beseffen dat onze oplossingen voor het herstel van de gezondheid zorgvuldig en grondig worden geëvalueerd. We hebben, sinds 1997, 55 klinische onderzoeken uitgevoerd onder 2.500 patiënten in 250 onderzoekscentra in Europa en in 30 centra in de Verenigde Staten. Daarnaast heb we observatieonderzoeken uitgevoerd onder 36.000 patiënten.

Last update : September 26, 2019