Brandwonden

 • Omschrijving
 • Wondzorg
 • Adviezen voor de patiënt en preventie
 • Producten

Een brandwond is een beschadiging van de huid en soms van onderliggend weefsel, veroorzaakt door aanraking met warmte, elektriciteit, chemische stoffen, licht, straling of wrijving. Ernstige schade aan de huid kan leiden tot infecties en het verlies van een aantal functies van de huid, zoals warmteregulatie en immuniteit.

Het merendeel van de brandwonden (95%) wordt veroorzaakt door warmte (thermische brandwonden). Ernstig verbrande patiënten moeten in een speciaal brandwondencentrum behandeld worden.

Ernst

De prognose in termen van leven of dood is afhankelijk van de omvang van de verbranding. De prognose in termen van functionaliteit is afhankelijk van de diepte, omvang en plaats van de verbranding.

Bij volwassenen kan de omvang van brandwonden op het totale huidoppervlak vrij nauwkeurig worden geschat met de Regel van 9 (Wallace).

Regel van negen volgens Wallace

 

Elk lichaamsdeel staat hierbij voor ongeveer 9% van het totale huidoppervlak.

 • totaal van hoofd, hals en nek: 9%
 • elke arm, zowel voor- als achterzijde: 9%
 • borstkas en buik: 18%
 • rug: 18%
 • perineum: 1%
 • elk been in zijn geheel, voor- en achterzijde: 18%
Bij kinderen liggen de lichaamsverhoudingen anders dan bij volwassenen, de Regel van 9 moet hier dus worden aangepast, afhankelijk van de leeftijd van het kind.

 

Soorten brandwonden

Oorzaak

Brandwonden door warmte/thermische brandwonden

heat_burnDe huid kan verbrand zijn door aanraking met warmte, zoals warme dranken, stoom van een fluitketel of een steelpan, door het aanraken van vuur of een heet oppervlak, bijvoorbeeld een radiator, fornuis of oven. Bij brandwonden die worden veroorzaakt door warmte wordt de huid rood, ontstaan blaren en heeft de patiënt pijn. De warmtebron dient zo snel mogelijk weggenomen te worden en de huid moet worden gekoeld met lauw water. De graad en omvang van de brandwond bepalen de verdere behandeling.

Brandwonden door elektriciteit

Brandwonden door elektriciteit, bijvoorbeeld door een elektriciteitskabel, veroorzaken vaak ernstig letsel aan de organen in het lichaam, terwijl het letsel op de huid niet te zien is. De patiënt moet zo snel mogelijk naar een ziekenhuis.

Brandwonden veroorzaakt door chemische stoffen

chemical_burnBrandwonden veroorzaakt door chemische stoffen komen voor als weefsel is blootgesteld aan een bijtende stof, zoals een sterk zuur of een sterke base. Dit is meestal het gevolg van een ongeval, de ernst van de wond hangt af van de stof waarmee de patiënt in aanraking is gekomen.

Typerend voor chemische brandwonden:

 • Hebben geen warmtebron nodig
 • Ontstaan onmiddellijk na contact
 • Kunnen bijzonder pijnlijk zijn
 • Zijn niet altijd direct zichtbaar of merkbaar
 • Dringen door in het weefsel en beschadigen de onderhuidse structuur, zonder direct zichtbare schade aan het huidoppervlak
 • Kunnen omvangrijke schade toebrengen aan het weefsel

Graad

Eerstegraads verbrandingen

Eerstegraads verbrandingen (oppervlakkige brandwonden)

Bij een eerstegraads verbranding zijn alleen de oppervlakkige lagen van de opperhuid aangetast, wat erytheem (roodheid van de huid) veroorzaakt. Dit kan pijnlijk zijn, maar er ontstaan geen blaren. De wond geneest spontaan binnen 2 tot 3 dagen zonder blijvende schade.

Tweedegraads verbrandingen:

Oppervlakkige tweedegraads brandwond met gedeeltelijke verdikking

second_degree_burn

Deze beschadiging tast vrijwel de gehele opperhuid aan. Tweedegraads verbrandingen zijn morfologisch gezien herkenbaar aan de constante aanwezigheid van blaren, waarvan na verwijdering de basis rood is, goed doorbloed en zeer gevoelig. Meestal geneest de wond vanzelf binnen 1 of 2 weken, zonder blijvende schade. Wel kan een blijvend litteken ontstaan (met name bij kinderen), een donker verkleurde huid en, meer algemeen, als het herstel langer duurt door een complicatie, meestal een lokale infectie.

Tweedegraads verbrandingen: Diepe tweedegraadse verbranding

second_degree_burn_deepBij een diepe tweedegraads verbranding zijn zowel de opperhuid als de bovenste laag van de lederhuid geheel vernietigd Alleen de onderste lagen van de lederhuid en appendages (haar, zweet- en vetklieren) zijn nog intact. Bij deze brandwonden, zoals oppervlakkige tweedegraads verbrandingen, ontstaan blaren, maar na het verwijderen hiervan is de basis van de blaren lichtroze, slecht doorbloed en minder gevoelig. Spontane genezing van de appendages is mogelijk, maar gaat langzaam, dit duurt tussen de 2 en 4 weken. Het komt regelmatig voor dat de beschadigingen verergeren door de algehele conditie van de patiënt of een lokale infectie, die de weinige overgebleven cellen van de opperhuid vernietigt, wat de normale spontane genezing verhindert.

Derdegraads verbranding: volledig huiddikte

Bij volledige derdegraads verbrandingen is de huid volledig vernietigd, waarbij minimaal gehele opperhuid en lederhuid zijn aangetast. De wond ziet er uit als een kleverige necrose van de huid, zonder loslating van de huid, is min of meer donker van kleur (van wit tot bruin of zwart) en is totaal gevoelloos. Door de complete verdwijning van de opperhuidcellen is spontaan herstel niet mogelijk. Definitief herstel van de huid is alleen mogelijk door een huidtransplantatie, dat wil zeggen dat eigen opperhuidweefsel van de patiënt gebruikt wordt, van een deel van de huid dat nog intact is. Huidtransplantatie is alleen mogelijk als eerst de afgestorven huid is weggesneden.

Genezing

 • Eerstegraads brandwonden genezen gewoonlijk binnen 2 à 3 dagen.
 • Tweedegraads brandwonden genezen gewoonlijk binnen 2 tot 4 weken.
 • Derdegraads brandwonden genezen meestal pas na langere tijd.

 

 

 

 

Brandwonden moeten beschermd worden tegen beschadiging en infectie door micro-organismen. Idealiter moet dit verbandmateriaal:

 • comfortabel, flexibel en duurzaam zijn
 • gifvrij, niet-klevend en niet-irriterend zijn
 • ademend zijn
 • zorgen voor een vochtig wondmilieu
 • geen interactie hebben met topische toegediende geneesmiddelen
 • zorgen voor genezing van de wond, zonder de fases van het helingsproces te vertragen of te hinderen.

TLC (Technology Lipido-Colloid) ) creëert een vochtig wondklimaat, wat bevorderlijk is voor de genezing. Ook stimuleert de unieke samenstelling van TLC de proliferatie (in aantal toenemen) van fibroblasten (bindweefselcellen), van groot belang in het helingsproces. Deze unieke eigenschap van TLC verbandmateriaal is in een laboratorium aangetoond.
TLC-verband plakt niet aan de wond, zodat nieuwgevormd weefsel niet beschadigt, en verband pijnloos verwijderd kan worden.


These advices or recommendations do not replace expert opinion based on a full diagnosis.

Door direct actie te ondernemen kan de ernst van de brandwond mogelijk beperkt blijven. De patiënt moet onmiddellijk het contact verbreken met datgene wat de brandwond heeft veroorzaakt. Probeer nooit zelf kleding te verwijderen die aan de brandwondblaren vastgeplakt zit, blaren door te prikken of verbrande huid weg te halen. Daarna moeten blaren direct worden weggehaald door een zorgverlener. Bij brandwonden moet de huid gekoeld worden met water.

Vraag altijd medisch advies als:

 • een eerste- of tweedegraads brandwond een gebied bestrijkt met een diameter van meer dan 5-8 cm
 • de brandwond op het gezicht zit, op een groot gewricht (zoals knie of schouder), op de handen, voeten of geslachtsdelen
 • het een derdegraads brandwond betreft (deze vereisen altijd direct medische hulp);
 • het een elektrische brandwond betreft

Bij een chemische brandwond moet het aangetaste gebied met een overvloedige hoeveelheid water gewassen worden.

Preventie

Zorgvuldigheid en gezond verstand kunnen veel brandwonden helpen voorkomen.

Wees in huis altijd voorzichtig met warme dranken, koken en strijken. Let erop dat hete voorwerpen nooit binnen het bereik van kleine kinderen zijn.

Draag bij het gebruiken van bijtende stoffen altijd beschermende kleding, zoals een beschermende bril, handschoenen en een laboratoriumjas of een overall.


These advices or recommendations do not replace expert opinion based on a full diagnosis.

geïnfecteerde brandwonden

niet geïnfecteerde brandwonden

picto_purify picto_clean picto_close
 • UrgoTul SSD
 • UrgoCell Silver
 • UrgoClean
 • UrgoTul
 • UrgoTul Lite
 • UrgoTul Lite Border
 • UrgoTul Foam
 • UrgoTul Foam Border

These advices or recommendations do not replace expert opinion based on a full diagnosis.
Last update : September 26, 2019