Diabetische voet ulcus

 • Omschrijving
 • Wondzorg
 • Adviezen voor de patiënt en preventie
 • Producten

Diabetische voet (Malum Perforans Pedis)

diabetic-foot-ulcer-01

  Om meer te weten te komen over diabetische voet, klik hier, click here

Dit is een chronische, pijnloze en schone ulcus dat ontwikkelt door vasculaire, neurologische en metabolische stoornis bij diabetes

Diabetische voet ulcus bevindt zich meestal onder het hoofd van het 2e of 3e metatarsale bot of op een ander drukpunt onder de voet.

De wond kan gemakkelijk bemoeilijkt worden door infecties, abcessen of botontsteking en vaak resulteert dat in amputatie wanneer dit niet behandeld wordt.

Diabetes

Diabetes is een vorm van hyperglycemie (hoge bloedglucose) als gevolg van zowel genetische als omgevingsfactoren.

Definitie van  glycemie

Glycemie: glucosewaarden in het bloed

 •  Normale glycemie in een gezond persoon, op een lege maag, ligt tussen de 4 en 8 mmol/l.
 •  Hypoglycemie: onder 4mmol/l).
 •  Hyperglycemie: boven 8 mmol/l.
 •  Diabetes: boven 11 mmol/l.

Type I Diabetes (10% van de gevallen)

Deze vorm van diabetes wordt gekenmerkt door het volledig of bijna volledig afwezig zijn van insuline secretie door de pancreas. Dit gebrek aan insuline is verantwoordelijk voor serieuze hyperglycemie en zal fataal aflopen als het niet frequent behandeld wordt met insuline injecties.

Type 2 Diabetes (90% van de gevallen)

Deze vorm van diabetes wordt gekenmerkt door insuline resistentie, vaak vergezeld door obesitas. Behandelen met insuline is zelden nodig wanneer de eetgewoontes worden aangepast en glucose verlagende medicijnen, zoals metformin, hun werk doen. Helaas, insuline wordt wel nodig na een aantal jaar.

Bij beide types diabetes, is chronische hyperglycemie verantwoordelijk voor langdurige complicaties die de hoge morbiditeit en mortaliteit verklaren die geassocieerd worden met de ziekte.

 

Pathophysiologie

Als de patiënt niet goed op de voeten let, kunnen ulcera snel ontstaan.

Lees meer:

Neurologische abnormaliteit in de diabetische voet vermindert het vermogen van de huid om te zweten, wat zorgt voor droge huid, waardoor de huid open gaat en een infectie naar binnen kan treden. Het gebrek aan gevoel en veranderingen in de structuur van de voet dragen bij aan het ontstaan van ulcera op drukpunten.

Incidentie/prevalentie

Ongeveer 15% van de diabetische patiënten heeft of had een wond op hun voet. Het risico op amputatie is 15 to 20 keer hoger bij de populatie diabetici dan bij de normale populatie.

Lees meer:

Tussen de 5% en 10% van de mensen met diabetes zal, op een gegeven moment, een amputatie (teen/been) moeten ondergaan. In 30% tot 50% van de gevallen is er een risico op contralaterale amputatie  binnen 5 jaar. De mortaliteit graad is 50% binnen 5 jaar na amputatie.

De omvang van dit menselijke en financiële probleem moet gaan leiden tot verbetering in de preventie.

Karakteristieken

Het ulcus neemt de vorm aan van een wond met scherpe wondranden. Het risico komt van een infectie. Omdat het vaak pijnloos is, kan de patiënt niet doorhebben dat er een infectie ontstaat. Het voet ulcus zorgt voor een weg voor de infectie die voor langdurige consequenties kan zorgen.

Ook bij afwezigheid van een infectie kan de slechte bloedvoorziening leiden tot ‘droog’ of diabetisch gangreen, waar de slechte bloedvoorziening het aangedane weefsel langzaam af laat sterven. Als er een perifere arterië occlusieve stoornis is, is het risico op amputatie hoog.

diabetic-foot-ulcer-04

 

 

 

 

 

 

 

De genezing van diabetische voet ulcus is een complex proces door de slechte vascularisatie en andere metabolische veranderingen bij diabetes. De vaten moeten onderzocht worden wanneer een patiënt aankomt met een ulcus, omdat dit eventueel invloed heeft op het genezingsproces.

Het behandel protocol betreft ook het schoonmaken van de wond (met bij voorkeureen fysiologische zout oplossing)  voordat een verband wordt aangebracht en andere preventieve maatregelen worden toegepast om de druk op de voet te stabiliseren door het te ontlasten.

De keuze voor het verbandmateriaal hangt af van de hoeveelheid exsudaat en een eventuele infectie. Een flexibel verband biedt een aanzienlijk voordeel voor ulcera die vaak op moeilijke plaatsen bevinden:

 • Occlusieve verbanden moeten vermeden worden
 • Als de wond niet geïnfecteerd is, kan een verband gebruikt worden die een vochtig wondmilieu creeert en de genezing versnelt bij aanwezigheid van hoge MMP-waarden.
 • Verbanden moeten regelmatig verwisseld worden en de wond moet nauw in de gaten gehouden worden:
 • -  Als een zilverhoudend verband gebruikt wordt, moet het elke 1 tot 3 dagen verwisseld worden, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de conditie van de wond.
 •  - Het is aanbevolen om zilverhoudende verband minstens 2 weken te gebruiken, en daarna de wond te herbeoordelen
 •  - Een maximum van 4 weken is meestal aanbevolen.

 

 

 

 

 

These advices or recommendations do not replace expert opinion based on a full diagnosis.

De bloedsuikerwaarden van de patiënt moeten goed bijgehouden worden en stappen moeten worden ondernomen voor een optimale glycemie, om perioden van langdurige hyperglycemie te voorkomen die wondgenezing zal vertragen.

Verzorging van de voeten is essentieel voor alle patiënten met diabetes.

Lees meer:

Het is belangrijk dat de arts de sensitiviteit van de voet controleert (kou, warmte, prikkels, reflexen, etc.).

Omgevoeligheid is belangrijke factor bij het ontwikkelen van een voet ulcus.

Podologen zijn experts die speciale aandacht kunnen geven aan het op maat maken van schoenen en de algemene conditie van de voet regelmatig controleren op aanwijzingen van verwonding of infectie.

Patiënten moet blootvoets lopen vermijden en opletten op hygiëne is zeer belangrijk.

 

 


These advices or recommendations do not replace expert opinion based on a full diagnosis.
picto_purify picto_clean picto_accelerate picto_close
 • UrgoTul SSD
 • UrgoCell Silver

 

 • UrgoClean
 • UrgoClean Rope
 • UrgoStart Tul
 • UrgoStart
 • UrgoTul
 • UrgoTul Lite
 • UrgoTul Lite Border
 • UrgoTul Foam
 • UrgoTul Foam Border

These advices or recommendations do not replace expert opinion based on a full diagnosis.
Last update : September 26, 2019