Chirurgische wonden

 • Omschrijving
 • Wondzorg
 • Adviezen voor de patiënt en preventie
 • Producten

Definitie

Bij en chirurgische wond wordt een incisie in de huid gemaakt met als doel om een huidbeschadiging te elimineren of om een weg te maken voor het bereiken van diepe organen onder steriele omstandigheden in een operatiekamer

Definitie

Chirurgische wonden

plaie_chir01 

  Chirurgische wonden zijn meestal schone wonden met een gezond wondbed dat zonder complicaties zou moeten genezen.

  Er zijn wondverbandmaterialen nodig om af te dekken te beschermen en het wondexsudaat op te vangen.

 

 

Chirurgische wonden

Worden gemaakt op het moment van een operatie, wanneer de chirurg heeft besloten dat secundaire genezing nodig is. Dit wordt gedaan wanneer er veel weefsel verloren is, waardoor de wond niet primair zal genezen, of omdat de wond ernstig gecontamineerd is, of al was geïnfecteerd tijdens de operatie. 

Reference: Pudner R. Managing cavity wounds Journal of Community Nursing March 1998

Skin grafts

plaie_chir02

Skin grafts worden breed toegepast in reconstructieve chirurgie, vaak als gevolg van een trauma of brandwond. Skin grafts worden ook toegepast bij de genezing van chronische wonden als decubitus of ulcus cruris. Skin grafts is een techniek dat een stukje huid van een deel van het lichaam wordt verplaatst naar een andere deel van het lichaam.

To find out more

Er zijn verschillende categorieën skin grafts:

 • Autografts- graft van de eigen huid van de patiënt
 • Allografts- graft  genomenvan een andere individu
 • Xenografts- graft genomen van een ander soort

Het is belangrijk dat de graft ‘vasculariseert’, niet-adhesieve wondverbandmaterialen die het graft beschermen, pijn reduceren en het exsudaat opvangen zijn hiervoor nodig.

Donor sites:

Een donor site is de site waar de huid die gegraft moet worden, vandaan is gehaald. Deze sites zijn vaak erg pijnlijk doordat de zenuwuiteinden in het geval van oppervlakkige dermo-epidermale grafts of dieper als de graft de volledige dikte van de huid is (full thickness graft). Donor sites kunnen hevig bloeden hebben in eerste instantie druk nodig om te stoppen te laten stoppen. Alginaten of hydro-reinigend wondverbandmateriaal kunnen ingezet worden vanwege hun hemostatische eigenschappen. Niet-klevende, absorberende wondverbandmaterialen die zorgen voor een vochtig wondmilieu moeten worden overwogen. Wondverbandmaterialen blijven meestal tot 10 dagen op de plek liggen, alvorens deze verwijderd wordt. Analgesia (pijnstilling) kan nodig zijn voor meerdere dagen.

 

 

 

 

 

Chirurgische wonden sluiten

De voornaamste doelen bij het sluiten en behandelen  van chirurgische wonden zijn het herstellen van de functie en fysieke integriteit met een minimale vervorming en zonder infectie. Wondbeoordeling is nodig voor het bepalen van de methode voor chirurgische sluiting. De gekozen  methode voor de wondsluiting zal de beste zijn voor het bereiken van de doelen.

 

Er zijn 3 methoden van wondsluiting:

Primaire wondgenezing

Primaire genezing:

  De wondranden worden bij elkaar gehouden door hechtingen, nietjes of tapes. Dit laat de wondranden sluiten plaie_chir03

  en heel snel epithaliseren wat zorgt voor een barriere voor bacteriën.

 

 

Vertraagde primaire genezing

Deze methode van wondgenezing wordt gebruikt wanneer er bacteriële contaminatie was. De wond wordt een klein beetje open gehouden om de drainage van pus toe te laten.

Na een paar dagen zal de wond sluiten en genezen zoals bij de primaire genezing. Soms worden wonddrains gebruikt om te helpen bij de drainage van vocht uit de wond. Wondverbandmaterialen voor caviteiten zijn geschikt voor dit soort wonden, bijvoorbeeld een rope voor absorptie.  Als je dit soort caviterende wonden afdekt is het belangrijk dat er goed exsudaat management plaats vindt en het wondbed vochtig gehouden wordt voor bescherming en helpen bij het granulatie proces en genezing.

Secundaire genezing:

In dit geval wordt de wond open gehouden en geneest het door granulatie, contractie en epithalisatie. Deze methode kan gebruikt plaie_chir04

worden wanneer er aanzienlijk veel weefsel is verloren, het oppervlaktegebied ondiep maar groot is, zoals bij een donor site,

of waar een infectie heeft gezeten, b.v. waar een abces heeft gezeten waardoor pus gedraineerd moest worden.

Wanneer je dit type wond afdekt is het belangrijk dat er goed exsudaat management plaats vindt en er een vochtig wondmilieu gecreeërd wordt om bij te dragen aan het granulatieproces en genezing.

 

Behandelen van complicaties bij chirurgische wonden

Soms wordt het sluiten van chirurgische wonden verhinderd door complicaties als:

Haemorrhagie:

Haemorrhagie kan geassocieerd worden met een slechte chirurgische techniek of een infectie. Vaak worden meerdere hechtingen verwijderd in het geval van een secundaire haemorrhagie.  Dit voor de drainage van  bloed dat is opgehoopt in de wond en kan  zorgen voor een risico op een  infectie.

Open gesprongen wonden:

 Open springen betekent het afbreken of open scheuren van de gehele wond of een deel van de wond bij primaire genezing. plaie_chir05

Dit kan veroorzaakt worden door systemische of lokale factoren, bijvoorbeeld wondsluitingstechnieken

(zoals het te strak hechten waardoor de vasculariteit van de wondranden wordt aangetast en necrose veroorzaakt)

of infectie. Het behandelen van een infectie bij  opgesprongen wonden is van belang en de wond laat daarna vaak secundaire

genezing toe.

 

Sinus vorming

Een fistel is een baan naar het lichaamsoppervlak van een abces of een andere irritant zoals een hechtingsmateriaal en kan een bron zijn voor een infectie. Sinussen kunnen chronisch worden en de oorsprong van het probleem is moeilijk te achterhalen. Een groot snijvlak van de sinus is vaak de beste behandelijk voor de drainage van pus.

Fistel vorming:

Een fistel is een abnormale baan tussen interne organen (zoals tussen de ingewanden en de blaas of vagina), tussen twee delen van de ingewanden, of tussen een orgaan en de huid. Zorg voor de omliggende huid is belangrijk omdat exsudaat de omliggende huid kan irriteren en beschadigen. Infectie moet zo nodig behandeld worden. Drainage van vocht en vochtverlies moet gemanaged, gemonitord en gecorrigeerd worden.

 


These advices or recommendations do not replace expert opinion based on a full diagnosis.

Als uw patiënt weer thuis is, maakt hem/haar duidelijk dat zij met hun arts contact moeten opnemen als een van de volgende signalen zich voordoet:

 • Pijn in de wond en/of er om heen
 • Roodheid of zwelling
 • Exsudaat of pus
 • Onprettige geur
 • Koorts

Als de patiënt het verband zelf verwisselt, geef hem/haar de volgende aanwijzingen:

 • Was je handen met zeep en water
 • Verwijder voorzichtig het oude verband
 • Raak de wond niet aan met de vingers
 • Raak niet de binnenkant van het nieuwe verband aan

Als de wond gehecht is, zal een afspraak gepland moeten worden voor het verwijderen van de hechtingen mocht dit nodig zijn, sommige hechtingen lossen zelf op en verdwijnen in 7-10 dagen.

 • Zit niet aan de hechtingen
 • Als de hechtingen voor klachten zorgen moet de patiënt contact opnemen met hun arts.

De patiënt moet 24uur wachten voordat hij/zij zich kan wassen. De arts zal de patiënt vertellen wanneer wassen mogelijk is:

 • Douchen heeft de voorkeur boven baden.
 • Sommige verbanden zijn waterdicht en kunnen op de wond blijven zitte
 • Probeer de wond niet nat te maken
 • Gebruik geen zeep, douchegel of andere cosmetische producten direct op de wond
 • Wrijf niet op de wond, dep het zacht met een schone handdoek droog

Als u zich zorgen maakt over de wond of het verband, neem dan contact op met uw arts.

 


These advices or recommendations do not replace expert opinion based on a full diagnosis.

Primaire genezing

 • Optiskin

Secundaire genezing

picto_purify picto_clean picto_close
 • UrgoTul SSD
 • UrgoCell Silver
 • Urgosorb Silver
 • UrgoClean
 • UrgoClean rope
 • UrgoTul
 • UrgoTul Lite
 • UrgoTul Lite Border
 • UrgoTul Absorb
 • UrgoTul Absorb Border

These advices or recommendations do not replace expert opinion based on a full diagnosis.
Last update : September 26, 2019